Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Dorota Guttfeld
adiunkt
Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.22, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3701
fax: +48-56-611-3556
e-mail: gutt@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3045-114X

Terminy konsultacji:
Office hours

Summer semester:
Wednesdays 11:30 - 13:00
Room C3.22 at Bojarskiego 1 (Coll. Hum.)

---------------------------

During my office hours slot, you're welcome to:
- see me in room C.3.22
- call me on the landline (+48 56-611-37-01)
- call me on MS Teams (gutt@o365.umk.pl - let me know I should expect your call, though!)

Outside these hours, you're welcome to contact me:
- through USOS-mail
- through MS Teams chat (gutt@o365.umk.pl)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy