Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: mge@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4587-496X

Zainteresowania:
1) współczesne językoznawstwo polonistyczne (morfologia, składnia, kultura języka; pragmatyka),
2) specjalistyczne odmiany polszczyzny (język prawny i prawniczy; języki o ograniczonej komunikatywności - na potrzeby językoznawstwa sądowego),
3) językoznawstwo sądowe (zagadnienia teoretyczne oraz praktyka),
4) nauczanie języka polskiego jako nierodzimego: zagadnienia teoretyczne i praktyka,
5) promocja języka polskiego poza granicami krajuTerminy konsultacji:
URLOP
2-30 sierpnia
6-10 września
21-24 września

DYŻURY WE WRZEŚNIU

środa 1 września, godzina 10-12,
czwartek 16 września, godzina 9-10.
wtorek 28 września, godzina 7.45-8.45.


Konsultacje mają charakter zdalny, za pośrednictwem systemu Microsoft TEAMS (zespół KONSULTACJE).

Link do zespołu KONSULTACJE:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2f831ea95baf4e05bda4434d3d5a56f2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7592cf17-97b6-4e12-b3ae-adc3f0e7df56&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

W dniach od 13 do 15 września - biorę udział w zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W razie pilnej potrzeby można się ze mną kontaktować drogą mailową.


DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

poniedziałki: 10-11, p. 408b Collegium MaiusBibliografia