Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: mge@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4587-496X

Zainteresowania:
współczesne językoznawstwo polonistyczne (morfologia, składnia, kultura języka)
specjalistyczne odmiany polszczyzny (język prawny i prawniczy; języki o ograniczonej komunikatywności - na potrzeby językoznawstwa sądowego)
językoznawstwo sądowe
nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego: zagadnienia teoretyczne i praktyka

Terminy konsultacji:
DYŻURY WE WRZEŚNIU 2020 roku

poniedziałek 7 września, godz. 9.00-10.00
piątek 18 września, godz. 9.00-10.00
piątek 25 września, godz. 9.00-10.00

Konsultacje mają charakter zdalny, za pośrednictwem systemu BigBlueButton (trzeba być zalogowanym na koncie na serwerze UMK).

Link do pokoju:
https://moodle.umk.pl/VC/course/view.php?id=30
Hasło: pok14stud

Po zalogowaniu należy dołączyć do spotkania.
Bibliografia