Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: mge@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4587-496X

Zainteresowania:
- współczesne językoznawstwo polonistyczne (morfologia, składnia, kultura języka; pragmatyka),
- specjalistyczne odmiany polszczyzny (język prawny i prawniczy; języki o ograniczonej komunikatywności - na potrzeby językoznawstwa sądowego),
- językoznawstwo sądowe (zagadnienia teoretyczne oraz praktyka - biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy),
- nauczanie języka polskiego jako nierodzimego: zagadnienia teoretyczne i praktyka,
- promocja języka polskiego poza granicami kraju

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Wykonawca w projekcie:
„Integracja przez język” NdS/552155/2022/2022.
http://integracja.fwmp.pl

ZREALIZOWANE - NAWA "Promocja języka polskiego"

Koordynator projektu "Polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią" 2022
zob. https://polskie4poryroku.umk.pl/pages/main_page/

Koordynator projektu "Dni języka polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii" 2020
zob. https://kan-tor2020.umk.pl/pages/main_page/


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym rok. ak. 2023/2024
poniedziałki 12-13

Dyżur odbywa się w Collegium Maius w p. 409b.

Odwołuję dyżury stacjonarne 30 października i 6 listopada.

30 listopada można się ze mną skontaktować za pomocą platformy TEAMS: link do zespołu konsultacje:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2f831ea95baf4e05bda4434d3d5a56f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=7592cf17-97b6-4e12-b3ae-adc3f0e7df56&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Dyżur z 6 listopada przenoszę na czwartek 9 listopada od 8.30 do 9.30.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy