Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: mge@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4587-496X

Zainteresowania:
1) współczesne językoznawstwo polonistyczne (morfologia, składnia, kultura języka; pragmatyka),
2) specjalistyczne odmiany polszczyzny (język prawny i prawniczy; języki o ograniczonej komunikatywności - na potrzeby językoznawstwa sądowego),
3) językoznawstwo sądowe (zagadnienia teoretyczne oraz praktyka),
4) nauczanie języka polskiego jako nierodzimego: zagadnienia teoretyczne i praktyka,
5) promocja języka polskiego poza granicami krajuTerminy konsultacji:
DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023

poniedziałki - godzina 12.00-13.00

Dyżur odbywa się w Collegium Maius w p. 409b.Zobacz profil w Bazie Wiedzy