Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Polszczyzna jako fleksyjny język docelowy.

Tytuł równoległy: Polish as an inflectional language : the learning process.

Tytuł całości: Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego, konteksty, dylematy, trendy / pod red. Anny Seretny i Ewy Lipińskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2021

Opis fizyczny: S. 89-111

Seria: (Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego ;12)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Morfoskładnia w Słowniku właściwych użyć języka.

Tytuł równoległy: Morphosyntax in The dictionary of proper uses of language.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 101 z. 2

Opis fizyczny: S. 17-33, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31286/JP

Punktacja MNiSW: 70.000


3/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Słowotwórstwo a składnia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cz. 1: Wprowadzenie teoretyczne.

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne

Rocznik: 2021

Szczegóły: T. 69 z. 10

Opis fizyczny: S. 23-38, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18290/rh

Punktacja MNiSW: 100.000


4/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Serial verb constructions containing the element idź in contemporary colloquial Polish.

Czasopismo: Slovo a Slovesnost

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 82 č. 3

Opis fizyczny: S. 209-231, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.435

Punktacja MNiSW: 100.000


5/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Problem kwalifikowania wyrażeń językowych jako powszechnie uważanych za obraźliwe.

Tytuł równoległy: The problem of interpreting language expressions as commonly considered offensive.

Tytuł całości: Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze / red. nauk. Leonarda Mariak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 53-66, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;t. 1165)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Warsztat profesjonalnego lektora : narzędzia informatyczne do analizy tekstu na potrzeby nauczania specjalistycznych odmian języka polskiego.

Tytuł całości: Gelebte Mehrsprachigkeit, Festschrift für Thomas Vogel zum 65. Geburtstag / Hrsg.: Ewa Bagłajewska-Miglus, Andreas Bahr und Alexander Grimm.

Adres wydawniczy: Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina : 2020

Opis fizyczny: S. 165-178, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Universitätsschriften / Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ;Nr. 37)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Język komunikacji w dziedzinie prawa w programie studiów parafilologicznych (prezentacja zajęć na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting).

Tytuł równoległy: Legal communication language classes in the curriculum of para-linguistic studies (presentation of courses taught as part of practical linguistics and copywriting studies).

Tytuł całości: Kultura komunikacji w dydaktyce / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje : 2020

Opis fizyczny: S. 75-86, streszcz. ang.

Seria: (Kultura Komunikacji Językowej ;6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Szkapienko Tatiana.

Tytuł oryginału: W kręgu kultury i języka : innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Tatiany Szkapienko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 232 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji : konteksty, propozycje, projekty / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz.

Tytuł równoległy: Teaching Polish as a Foreign Language in and outside the classroom : contexts, projects and solutions.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 194 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Piosenka na lekcjach języka polskiego jako obcego : wskazówki metodyczne dla nauczycieli.

Tytuł równoległy: The use of songs during Polish as a foreign language lessons : methodological clues for teachers.

Tytuł całości: W kręgu kultury i języka, innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Tatiany Szkapienko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 99-122, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Jak polszczyzna radzi sobie z koronawirusem? O środkach językowych wykorzystywanych do opisu rzeczywistości w czasie pandemii.

Tytuł równoległy: How is the Polish language dealing with coronavirus? On linguistic means used for describing the reality of the pandemic.

Czasopismo: Dyskurs & Dialog

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 159-173, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.4337408

Punktacja MNiSW: 5.000


12/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wypowiedzieć się co do twierdzeń - wypowiedzieć się do twierdzeń : o poprawności językowej i konsekwencjach pomijania co.

Tytuł równoległy: Make a statement as to something vs. make a statement relating to something about linguistic correctness and consequences of omission of "as".

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 7-16, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Wielka litera w tekstach urzędowych : wybrane problemy związane ze stosowaniem kryterium znaczeniowego.

Tytuł równoległy: Capitalisation in official texts : selected problems related to the application of the semantic criterion.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2020

Szczegóły: z. 2 (771)

Opis fizyczny: S. 46-60, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.33896/PorJ

Punktacja MNiSW: 40.000


14/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Językoznawca jako biegły sądowy.

Tytuł całości: Język(i) w prawie, zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 107-122, tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 197-211.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wskaźniki utajniania informacji i procedury ich dekodowania : (na materiale dotyczącym obrotu narkotykami).

Tytuł całości: Lingwistyka kryminalistyczna, teoria i praktyka / red. Monika Zaśko-Zielińska i Krzysztof Kredens.

Adres wydawniczy: Wrocław, Quaestio : 2019

Opis fizyczny: S. 327-341, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Od nauki o języku do nauki języka polskiego : uwagi o przystosowywaniu materiałów z zakresu gramatyki w klasach IV-VIII do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji.

Tytuł równoległy: Learning about the language and learning the language : remarks on adapting learning materials for grammar in year 4-8 of the Polish primary schools to the needs of émigré students.

Tytuł całości: Panorama glottodydaktyki polonistycznej, wyzwania, pytania, kierunki / red. Karolina Zioło-Pużuk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 21-46, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Norma składniowa współczesnej polszczyzny w ujęciu teoretycznym i w praktyce.

Tytuł równoległy: The syntactic norm of contemporary Polish in theoretical and practical terms.

Tytuł całości: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji / pod red. Doroty Zdunkiewicz-Jedynak i Jarosława Liberka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 179-202, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


18/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kravčuk Alla.

Tytuł oryginału: Z bliska i z daleka : język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 280 s., tab., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Tytuł równoległy: Legal text units : theoretical and practical aspects.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 226 s., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 213-221.

Punktacja MNiSW: 100.000


20/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Składnia nowszych werbalnych jednostek leksykalnych współczesnej polszczyzny : (wstępne uwagi).

Tytuł równoległy: The syntax of some recently-formed lexical units of contemporary Polish.

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 29-52, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Przygotowanie materiałów do nauczania szyku w dydaktyce jpjo : o problemach metodologicznych i praktycznych raz jeszcze.

Tytuł równoległy: Materials for teaching Polish word order to foreigners : methodological and practical problems revisited.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Rocznik: 2019

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 373-386, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej : powiązania i inspiracje / pod red. Beaty Grochali i Iwony Dembowskiej-Wosik.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/0860-6587

Punktacja MNiSW: 20.000


22/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Metodyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji : język polski w klasach 4-8.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 3 (150)

Opis fizyczny: S. 68-84, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24131/3724

Punktacja MNiSW: 20.000


23/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Katalog tematyczny do programu uniwersyteckiego kursu specjalistycznego języka polskiego dla studentów polonistyki.

Tytuł całości: Fachsprache Polnisch - Sprache mit Zukunft = Specjalistyczny język polski - język z przyszłością / Hrsg.: Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel.

Adres wydawniczy: Herzogenrath, Shaker Verlag : 2018

Opis fizyczny: S. 93-97, tab.; streszcz. niem.

Seria: (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ;Bd. 4)


24/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Z jakich podręczników Słowianie uczą się języka polskiego? Uwagi na podstawie badania ankietowego.

Tytuł całości: Polonìstika u L'vovì, 200 rokìv ìdeï : ìstorâ pìdručnikìv z pol's'koï movi : zbìrnik prac' z nagodi 200-rìččâ cìsars'kogo reskriptu pro započatkuvannâ pol's'koï fìlologìï u L'vìvs'komu unìversitetì = Polonistyka we Lwowie : 200 lat idei : dzieje podręczników języka polskiego : praca zbiorowa z okazji 200-lecia reskryptu cesarskiego o zapoczątkowaniu filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim / nauk. red. Alla Kravčuk, Vasil' Kmet'.

Adres wydawniczy: Kiïv, Fïrma "INKOS" : 2018

Opis fizyczny: S. 72-87, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Status gramatyczny wyrażeń typu mało kto, mało co, mało gdzie.

Tytuł równoległy: The grammatical status of the expressions such as mało kto, mało co, mało gdzie.

Tytuł całości: Polonìstika u XXI stolìtì, mìž lokal'nim ì global'nim : zbìrnik prac' z nagodi 190-rìččâ pol's'koï fìlologìï u L'vìvs'komu unìversitetì = Polonistyka w XXI wieku : między lokalnym a globalnym : praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim / [nauk. red. Alla Kravčuk, Ìrina Bundza].

Adres wydawniczy: Kiïv, Fïrma "INKOS" : 2018

Opis fizyczny: S. 60-69, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Perswazja czy manipulacja? Sposoby nakłaniania odbiorcy w komunikacji SMS-owej : (studium przypadku).

Tytuł równoległy: Persuasion or manipulation? Persuasion methods in SMS communication : (a case study).

Tytuł całości: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, Banská Bystrica, 17.-18.9.2015 / ed.: Pavol Odaloš.

Adres wydawniczy: Banská Bystrica, Belianum : 2018

Opis fizyczny: S. 125-132, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 316 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


28/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Trudne powroty do polszczyzny : uwagi o przyczynach problemów językowych dzieci z polskich rodzin reemigranckich.

Tytuł równoległy: Difficult return to the Polish language : on the reasons for language issues of children from Polish reimmigrant families.

Tytuł całości: Wędrówka, podróż, migracja, w języku i kulturze / pod red. Ewy Biłas-Pleszak [et al.].

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 123-138, streszcz. ang., fr.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3730)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ekwiwalencja pozycyjna konstrukcji składniowych w teorii i praktyce glottodydaktycznej.

Tytuł równoległy: Positional equivalence of syntactic structures in language teaching theory and practice.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 97-110, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne / pod red. Beaty Grochali i Iwony Dembowskiej-Wosik.

Uwagi: 10.18778/0860-6587

Punktacja MNiSW: 8.000


30/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: O pojęciu jednostki tekstu prawnego.

Tytuł równoległy: On the notion of legal text unit.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 1-18, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17651/POLON

Punktacja MNiSW: 10.000


31/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Modyfikacje formalne jednostek z ogólnego zbioru polszczyzny w tekstach prawnych.

Tytuł równoległy: Formal modifications of general Polish lexicon in legal texts.

Czasopismo: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 20 cz. 4

Opis fizyczny: S. 39-55, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


32/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Model stopniowania przymiotników we współczesnej polszczyźnie : (uwagi na podstawie badania ilościowego).

Tytuł równoległy: Model' obrazovaniâ stepenej sravnieniâ prilagatel'nyh v sovremennom pol'skom âzyke : (rezultaty kvantitativnogo analiza).
Tytuł równoległy: The synthetic model of comparison of contemporary Polish adjectives

Tytuł całości: Âzyk, soznanie, kommunikaciâ, sbornik naučnyh statej k ûbileû professora Natalii Evgen'evny Anan'evoj. Vyp. 55 / otv. red. V. V. Krasnyh. A. I. Izotov.

Adres wydawniczy: Moskva, MAKS Press : 2017

Opis fizyczny: S. 82-97, tab.; streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 5.000


33/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Jesteśmy jak dzieci! Konstrukcje porównawcze z rzeczownikiem dziecko.

Tytuł całości: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku / red. Leonarda Mariak i Joanna Rychter.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2017

Opis fizyczny: S. 9-19, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


34/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Uwagi na temat normy językowej z perspektywy metodologii strukturalnej.

Tytuł równoległy: Remarks on linguistic norm : the structural methodology perspective.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 73

Opis fizyczny: S. 19-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


35/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Językoznawstwo sądowe w Polsce : obszary zainteresowania i zastosowanie.

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 9-29, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


36/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwagi o niestandardowej walencji jednostek leksykalnych.

Tytuł równoległy: On non-standard implementations of valence.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 71

Opis fizyczny: S. 151-163, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


37/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Zinformatyzowane procedury oceny poprawności wyrażeń językowych.

Tytuł całości: Donum amicitiae, księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Ewie Kołodziejek / pod red. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Rafała Sidorowicza.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2016

Opis fizyczny: S. 33-47, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


38/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Gramatyka w nauczaniu języka polskiego do celów specjalistycznych.

Tytuł całości: Fachsprachenunterricht, Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache = Nauczanie języka specjalistycznego : nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego / Hrsg.: Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel.

Adres wydawniczy: Aachen, Shaker Verlag : 2016

Opis fizyczny: S. 9-24, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ;Bd. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


39/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Słownik kolokacji prawnych : wybrane problemy metodologiczne.

Tytuł całości: System, tekst, człowiek, studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 221-242, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


40/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: System, tekst, człowiek : studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 290 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


41/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Starszy pan, starszy mężczyzna, starszy człowiek : o funkcjach wyrażenia starszy w konstrukcjach z rzeczownikami męskoosobowymi.

Tytuł całości: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2016

Opis fizyczny: S. 32-42, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


42/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kolokacje w tekstach prawnych : czyn zabroniony.

Tytuł równoległy: Collocations in legal texts : prohibited action czyn zabroniony.

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 127-138, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura komunikacji językowej. 4: Kultura komunikacji w językach słowiańskich - co nas łączy, co różni, co dziwi / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/psj

Punktacja MNiSW: 7.000


43/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Kolokacje w tekstach prawnych : problemy proceduralne.

Tytuł równoległy: Collocations in legal texts : procedural issues.

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 113-125, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura komunikacji językowej. 4: Kultura komunikacji w językach słowiańskich - co nas łączy, co różni, co dziwi / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/psj

Punktacja MNiSW: 7.000


44/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Książka po książce, kawałek po kawałku, faza po fazie : uwagi o wyrażeniach typu Xnom po Xloc.

Tytuł całości: Dyskursy trzeciego tysiąclecia. 3 / pod red. Beaty Afeltowicz i Ewy Pajewskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2015

Opis fizyczny: S. 73-86, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


45/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kierunki badań szyku w tekstach prawnych.

Tytuł całości: Język, urząd, prawo / pod red. Magdaleny Czachorowskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 21-32, streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;nr 25)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


46/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy w szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 3 / pod red. Emilii Kubickiej, Aleksandry Walkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 111-130, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


47/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O grupach apozycyjnych typu kobieta premier, kobieta żołnierz, kobieta pilot.

Tytuł całości: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2015

Opis fizyczny: S. 37-48, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


48/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Podatnik lub płatnik, który..., wypadku lub choroby, których... : zdania względne rozwijające konstrukcje współrzędne ze spójnikiem lub w tekstach prawnych - budowa a interpretacja.

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 143-164, tab.; streszcz. ang.


49/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: L'ordre des pronoms personnels dans l'enseignement du ple.

Tytuł całości: Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère / sous la dir. de Leszek Kolankiewicz et d'Andrzej Zieniewicz.

Adres wydawniczy: Paris, Centre de Civilisation Polonaise. Université Paris-Sorbonne, Polonicum. Centre de Langue et de Culture Polonaises pour les Étrangers. Université de Varsovie : 2014

Opis fizyczny: S. 175-190, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


50/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O interpretacji tekstu prawnego (z uwzględnieniem koncepcji kontekstu kulturalnego).

Tytuł całości: Kulturowe konteksty języka / pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2014

Opis fizyczny: S. 93-106, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


51/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Nieswobodna grupa syntaktyczna : propozycja procedury identyfikacyjnej.

Tytuł całości: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 43-59, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


52/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kamper-Warejko Joanna, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 332 s., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


53/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: O trudnej sztuce uproszczeń (na przykładzie opisu szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego).

Tytuł całości: Z problematyki kształcenia językowego. T. 5 / pod red. Elżbiety Awramiuk.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2014

Opis fizyczny: S. 105-121, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


54/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Dydaktyka akademicka wobec problemu odróżniania członów zdania (na przykładzie dopełnienia i okolicznika).

Tytuł całości: Z problematyki kształcenia językowego. T. 5 / pod red. Elżbiety Awramiuk.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2014

Opis fizyczny: S. 293-309

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


55/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wstępne uwagi o normie składniowej aktów prawnych.

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 25-37, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura komunikacji językowej 3 : kultura języka w komunikacji zawodowej / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/psj

Punktacja MNiSW: 4.000


56/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Z tygodnia na tydzień, z powieści na powieść, z meczu na mecz jako przykłady nieswobodnych grup syntaktycznych.

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21 z. 2

Opis fizyczny: S. 9-24, streszcz. ang.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 7.000


57/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: O nieswobodnej grupie syntaktycznej.

Tytuł równoległy: On the concept of non-free phrase.

Czasopismo: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 16 cz. 1

Opis fizyczny: S. 45-61

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 8.000


58/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Między leksyką a składnią, czyli o specyficznych właściwościach gramatycznych wyrażeń typu gdzie on nie mieszka, celnik jak nie wrzaśnie, ja ci porzucam, kupców a kupców.

Tytuł całości: Dyskursy trzeciego tysiąclecia. 2 / pod red. nauk. Ewy Pajewskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2013

Opis fizyczny: S. 71-85, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


59/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Teaching Polish word order to foreigners : from theoretical assumptions to practical solutions.

Czasopismo: Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 60 z. 4

Opis fizyczny: S. 397-412

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


60/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Na przecięciu związków syntagmatycznych i asocjacyjnych, czyli o słabych powiązaniach składnikowych.

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 57 nr 5

Opis fizyczny: S. 51-61, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


61/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Związki akomodacyjne jako wyróżnik zależności składniowej.

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 29-42, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


62/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Fraza bezokolicznikowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Tytuł całości: Z problematyki kształcenia językowego w szkole. T. 4 / pod red. Elżbiety Awramiuk.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2012

Opis fizyczny: S. 207-226

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


63/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Weź się zastanów! Problem statusu gramatycznego przyimperatywnego weź.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2012

Szczegóły: z. 4 (693)

Opis fizyczny: S. 49-63, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


64/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Uwagi o akomodacji morfologicznej : (na przykładzie akomodacji przypadka rzeczownika alternującego z przysłówkiem).

Tytuł całości: Dyskursy trzeciego tysiąclecia / pod red. Ewy Pajewskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2011

Opis fizyczny: S. 33-45, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


65/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O metodzie oceny poprawności innowacji składniowych : (na przykładzie konstrukcji kurs na instruktora i sytuacja wydaje się być niedobra)

Tytuł całości: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 99-108

Seria: (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ;t. 57)
Seria: (Kultura Komunikacji Językowej ;1)

Punktacja MNiSW: 5.000


66/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Przygotowanie lektorów do nauczania języka specjalistycznego.

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 2 / pod red. Karoliny Pluskoty, Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 303-320, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


67/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Indywidualne dyspozycje składniowe form trybu rozkazującego : (na przykładzie czasowników BAĆ SIĘ, OBAWIAĆ SIĘ, LĘKAĆ SIĘ).

Tytuł całości: Różne formy, różne treści / [red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 59-71, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


68/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Zwroty idiomatyczne w świetle kryterium konotacji podmiotowej pozycji składniowej

Tytuł całości: Ścieżkami pięknej polszczyzny, księga jubileuszowa dedykowana profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej / red. Leonarda Mariak i Adrianna Seniów

Adres wydawniczy: Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski : 2011

Opis fizyczny: S. 39-52, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


69/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 283 s., streszcz. ang.

Seria: (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 268-280

Punktacja MNiSW: 25.000


70/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Własności składniowe frazeologizmów z komponentem palce // paluszki lizać.

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 69-77, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


71/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Problematyka szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego.

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / pod red. Karoliny Bireckiej, Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 69-78


72/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: "Ekonomia - to nie boli?" : tekst w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie ekonomii

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 17

Opis fizyczny: S. 467-473

Uwagi: Tyt. tomu: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 2 : Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ / pod red. Grażyny Zarzyckiej i Grzegorza Rudzińskiego

Punktacja MNiSW: 6.000


73/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ile form bezokolicznikowych jest w paradygmacie czasownika? Problem trybu przypuszczającego bezokolicznika

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 25-39, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


74/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Akceptowalność a poprawność na przykładzie konstrukcji typu Na zdjęciu byli nasze babcie i kucyk.

Tytuł całości: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych / pod red. Anny Piotrowicz, Krzysztofa Skibskiego, Michała Szczyszka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2009

Opis fizyczny: S. 141-148, tab.


75/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Akceptowalne nie musi być poprawne, czyli jak oceniamy wyrażenia językowe.

Tytuł całości: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych / pod red. Anny Piotrowicz, Krzysztofa Skibskiego, Michała Szczyszka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2009

Opis fizyczny: S. 135-140


76/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Poprawność a akceptowalność : problemy teoretyczne.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 89 z. 2

Opis fizyczny: S. 124-134

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


77/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ocena poprawności związków akomodacyjnych.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 89 z. 2

Opis fizyczny: S. 135-144

Punktacja MNiSW: 8.000


78/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Coś tu nie pasuje? O nowych użyciach czasownika pasować.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2008

Szczegóły: z. 1 (650)

Opis fizyczny: S. 41-51, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


79/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Fakultatywność członów schematu składniowego (uwagi na marginesie Innego słownika języka polskiego).

Tytuł całości: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej / pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Joanny Rychter.

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2007

Opis fizyczny: S. 53-62

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


80/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O tzw. podmiocie bezokolicznika w ramach teorii Sens - Tekst I.A. Mel'čuka.

Tytuł całości: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Czermińskiej, Katarzyny Meller, Piotra Flicińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2007

Opis fizyczny: S. 781-789, tab., wykr.

Seria: (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;94)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


81/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O konstrukcjach typu Nie mnie o tym decydować.

Tytuł całości: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 259-270

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


82/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O identyfikowaniu frazy bezokolicznikowej jako realizacji podmiotowej pozycji składniowej.

Tytuł całości: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 183-195, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


83/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Problem akomodacji wzajemnej w konstrukcjach z bezokolicznikiem.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 87 z. 4-5

Opis fizyczny: S. 275-284

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


84/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O słowniku gwary bydgoskiej.

Czasopismo: Kronika Bydgoska

Rocznik: 2007, 2008

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 479-485

Uwagi: Recenzja książki : Jak mówili bydgoszczanie : mały słownik gwary bydgoskiej / Andrzej S. Dyszak. Bydgoszcz 2008.


85/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O składni Murów Jerycha Tadeusza Brezy.

Tytuł całości: Światy przedstawione, prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 213-221

Punktacja MNiSW: 6.000


86/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Czytam, piszę, opowiadam : materiały na lektoraty języka polskiego jako obcego : przygotowane przez uczestników Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego działających w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / oprac. Małgorzata Gębka-Wolak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Top Kurier : 2006

Opis fizyczny: 143 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 143


87/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej, Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: O konstrukcjach z wyrażeniem zamiast.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2006

Szczegóły: z. 9 (638)

Opis fizyczny: S. 30-40, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


88/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O środkach składniowych używanych w grach językowych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 49-57, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


89/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Bezokolicznikowy człon wspólny.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 85 z. 5

Opis fizyczny: S. 337-345

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


90/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Składnia opisowa a normatywna : uwagi o współczesnym poradnictwie językowym.

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 93-103, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


91/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Uwagi o konstrukcjach typu żeby+bezokolicznik.

Tytuł całości: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 83-91

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


92/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Nauczanie języka polskiego w grupach polsko-francuskich.

Tytuł całości: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia "Bristol" / pod red. Anny Dąbrowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe : 2004

Opis fizyczny: S. 141-145

Punktacja MNiSW: 4.000


93/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Związki składniowe bezokolicznika w ciągach typu miał ochotę poczytać, a także stracił okazję spotkać się z Marią.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 84 z. 4

Opis fizyczny: S. 259-268

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


94/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O gramatycznych uwarunkowaniach wymiany osobowej formy czasownika na bezokolicznik.

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 179-188, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


95/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Zakres użycia niemianownikowej formy przymiotnika w pozycjach konotowanych przez czasownik.

Tytuł całości: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 109-122

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


96/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona, Urban Małgorzata.

Tytuł oryginału: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 287 s.

Uwagi: Bibliogr. przy pracach.

Punktacja MNiSW: 5.000


97/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Grupa bezokolicznikowa w zdaniach typu "Uznał za stosowne wyjechać".

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 22-23

Opis fizyczny: S. 255-267, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


98/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O wyrażeniach typu "identyczny jak".

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2002

Szczegóły: z. 3 (592)

Opis fizyczny: S. 35-42, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


99/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 160 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 149-157

Punktacja MNiSW: 20.000


100/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Takie "nic" to "nic takiego"!

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 80 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 52-54, tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


101/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O możliwości interpretowania grup apozycyjnych z członem wyodrębnionym interpunkcyjnie jako konstrukcji współrzędnych.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 1999

Szczegóły: z. 1 (560)

Opis fizyczny: S. 21-29

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


102/110


Autorzy: Gębka Małgorzata.

Tytuł oryginału: O jednostkach typu "oratio recta".

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 50

Opis fizyczny: S. 53-67

Punktacja MNiSW: 1.000


103/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Gramatyczne uwarunkowania szyku w konstrukcjach konstytuowanych przez rzeczowniki odczasownikowe.

Czasopismo: Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 143-156, streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


104/110


Autorzy: Gębka Małgorzata.

Tytuł oryginału: O szyku składników grupy nominalnej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 48

Opis fizyczny: S. 3-34, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


105/110


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Struktura grupy przymiotnikowej a jej szyk.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 77 z. 2-3

Opis fizyczny: S. 123-130, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


106/110


Autorzy: Gębka Małgorzata.

Tytuł oryginału: Uwagi na temat szyku składników grupy imiennej (o tzw. cyrkumfiksacji w rozwiniętej grupie rzeczownikowej).

Tytuł całości: Językoznawstwo, materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 / red. nauk. Krystyna Kallas.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 157-166

Uwagi: Tytuł okł.: Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


107/110


Autorzy: Gębka Małgorzata, Szupryczyńska Maria.

Tytuł oryginału: Status formalno-gramatyczny jednostki super(-) w języku polskim.

Tytuł całości: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, materiały konferencji naukowej, (Toruń, 21-23 X 1993) / pod red. Macieja Grochowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 171-180, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


108/110


Autorzy: Gębka Małgorzata.

Tytuł oryginału: Elementy potoczne w wypowiedziach publicznych Lecha Wałęsy.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 46

Opis fizyczny: S. 23-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


109/110


Autorzy: Gębka Małgorzata.

Tytuł oryginału: Jeden ze sposobów wartościowania w dzisiejszych i wcześniejszych wypowiedziach publicznych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 44

Opis fizyczny: S. 61-70, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


110/110


Autorzy: Gębka Małgorzata.

Tytuł oryginału: Opcja - termin komputerowy.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 72 z. 4-5

Opis fizyczny: S. 361-362

Uwagi: W związku z: Opcja - wyraz modny we współczesnych tekstach politycznych / Mirosława Mycawka. W: Język Polski 1991 S. 207-213

Punktacja MNiSW: 6.000