Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: amoroz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0414-4832

Zainteresowania:
1. Gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych
* strukturalny opis niewymaganych komponentów zdania;
* zasady niepowtarzania składników;
* problem wspólnych członów konstrukcji współrzędnych;
* problem eliptyczności konstrukcji składniowych i zerowej realizacji składnika;
* zjawisko parentezy i parentetyczności ciągów syntaktycznych

2. Język prawa
3. Kultura języka polskiego
4. Składnia jednostek

Język prawaTerminy konsultacji:
DYŻUR
Środy, godz. 13:00-14:00

Formy kontaktu:
(1) poczta elektroniczna - amoroz@umk.pl
(2) kontakt za pośrednictwem programu TEAMS w godzinach konsultacji - amoroz@o365.umk.pl
(3) kontakt telefoniczny +48 56 611-35-13
(4) kontakt bezpośredni - Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, p. 116

Zobacz profil w Bazie Wiedzy