Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: amoroz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0414-4832

Zainteresowania:
1. Gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych
* strukturalny opis niewymaganych komponentów zdania;
* zasady niepowtarzania składników;
* problem wspólnych członów konstrukcji współrzędnych;
* problem eliptyczności konstrukcji składniowych i zerowej realizacji składnika;
* zjawisko parentezy i parentetyczności ciągów syntaktycznych

2. Język prawa
3. Kultura języka polskiego
4. Składnia jednostek

Język prawa


Terminy konsultacji:
DYŻURY - Semestr zimowy 2019/2020
poniedziałki, godz. 11:30-12:30

DYŻURY w przerwie międzysemestralnej
(a) 4 lutego 2020, godz. 8:00-9:30
(b) 7 lutego 2020, godz. 8:00-9:30
(c) 25 lutego 2020, godz. 8:00-9:30

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, p. 409b

Bibliografia