Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: amoroz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0414-4832

Zainteresowania:
1. Gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych
* strukturalny opis niewymaganych komponentów zdania;
* zasady niepowtarzania składników;
* problem wspólnych członów konstrukcji współrzędnych;
* problem eliptyczności konstrukcji składniowych i zerowej realizacji składnika;
* zjawisko parentezy i parentetyczności ciągów syntaktycznych

2. Język prawa
3. Kultura języka polskiego
4. Składnia jednostek

Język prawa


Terminy konsultacji:
URLOP:
6.09-10.09.

Dyżur poza urlopem - poniedziałki 10:30-11:30


Formy kontaktu:
(1) poczta elektroniczna - amoroz@umk.pl
(2) kontakt za pośrednictwem programu TEAMS w godzinach konsultacji - amoroz@o365.umk.pl
(3) Możliwe jest również spotkanie bezpośrednie - we wskazanym terminie - po uprzednim uzgodnieniu.

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, p. 409B

Bibliografia