Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Agnieszka Markuszewska
adiunkt
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 215
tel.: +48-56-611-35-42
e-mail: amarkusz@umk.pl
www: https://edytorstwoumk.com/agnieszka-markuszewska/
ORCID: 0000-0003-2511-4867

Zainteresowania:
1. Polska i europejska literatura dziewiętnastowieczna.
2. Romantyczna proza poetycka.
3. Nowoczesne sposoby badania epistolografii, epistolografia XIX wieku.
4. Związki literatury i malarstwa.
5. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich.
6. Historia edytorstwa naukowego, historia książki i typografii.
7. Estetyka współczesnej publikacji.


Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze letnim 2021/2022:
wtorki: 16.45-18.15, Collegium Maius, sala 215.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy