Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Agnieszka Markuszewska
adiunkt
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 215
tel.: +48-56-611-35-42
e-mail: amarkusz@umk.pl
www: https://edytorstwoumk.com/agnieszka-markuszewska/
ORCID: 0000-0003-2511-4867

Zainteresowania:
1. Polska i europejska literatura dziewiętnastowieczna.
2. Romantyczna proza poetycka.
3. Intymistyka i nowoczesne sposoby badania epistolografii (XIX wiek).
4. Geografia literacka.
5. Związki literatury i malarstwa.
6. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich.
7. Historia edytorstwa naukowego, historia książki i typografii.
8. Estetyka współczesnej publikacji.


Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2023/2024:
wtorki: 15.00-16.45, Collegium Maius, sala 215.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy