Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Bogdan Burdziej
profesor
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 202
tel.: +48-56-611-3539
e-mail: boburdz@umk.pl
www: http://www.ilp.umk.pl/spis-pracownikow/burdziej/

Zainteresowania:
Historia literatury polskiej XIX i XX wieku; poezja - proza - literatura dokumentarna, interpretacje dzieł literackich, komparatystyka i edytorstwo, literatura zesłańcza / syberyjska, Biblia i tematy religijne w literaturze, tradycja antyczna i włoska w piśmiennictwie polskim, Żydzi i kwestia żydowska, polsko-rosyjskie stosunki literackie i kulturalne, historia cenzury, czasopiśmiennictwo, życie literackie, literatura regionalna.

Terminy konsultacji:
Konsultacje zdalne (poprzez e-mail lub M Teams) w okresie od 1 lipca do 1 sierpnia 2021 r.
czwartki, godz. 9.00-10.00.
Konsultacje wrześniowe podam pod koniec sierpnia.

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o wcześniejsze zasygnalizowanie e-mailem chęci odbycia konsultacji.

Urlop wypoczynkowy: 2.08-10.09.2021; 22.09.-27.09.2021.


Bogdan Burdziej.
Bibliografia