Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Bogdan Burdziej
profesor
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 202
tel.: +48-56-611-3539
e-mail: boburdz@umk.pl
www: http://www.ilp.umk.pl/spis-pracownikow/burdziej/
ORCID: 0000-0002-0282-3647

Zainteresowania:
Historia literatury polskiej XIX i XX wieku; poezja - proza - literatura dokumentarna, interpretacje dzieł literackich, komparatystyka i edytorstwo, literatura zesłańcza / syberyjska, Biblia i tematy religijne w literaturze, tradycja antyczna i włoska w piśmiennictwie polskim, Żydzi i kwestia żydowska, polsko-rosyjskie stosunki literackie i kulturalne, historia cenzury, czasopiśmiennictwo, życie literackie, literatura regionalna.

Terminy konsultacji:
Konsultacje stacjonarne w semestrze zimowym 2021/2022
poniedziałek, 16.30-17.15
wtorek, 14.45-15.30.
sala 202, Collegium Maius
Konsultacje mailowe: boburdz@umk.pl

Bogdan Burdziej.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy