Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.13, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3708
e-mail: kazan@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7121-0564

Zainteresowania:
Zainteresowania badawcze dr Katarzyna Szczerbowskiej-Prusevicius dotyczą związków literatury z muzyką oraz historii literatury i kultury Prus Królewskich. Obecnie pracuje nad projektem habilitacyjnym poświęconym literackim portretom muzyków.

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym 2023/2024 dyżury dr Katarzyny Szczerbowskiej-Prusevicius odbywają się w środy w godz. 14.00-15.00 w sali C 3.13.Zobacz profil w Bazie Wiedzy