Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Kowalska
adiunkt
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 215
tel.: +48-56-611-3542
e-mail: mkowalska@umk.pl
www: https://umk.academia.edu/MagdalenaKowalska
ORCID: 0000-0003-4942-5598

Zainteresowania:
1. Romantyzm polski na tle europejskim.
2. Narracja pierwszoosobowa: dzienniki, pamiętniki, epistolografia oraz sposoby jej wykorzystania w dziełach fikcjonalnych.
3. Recepcja kultury południa Francji w literaturze polskiej.
4. Filhellenizm polski i francuski.
5. Status modlitwy w literaturze dokumentu osobistego.

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 zapraszam na konsultacje osobiste w s. 215 w czwartki (14:45-15:30) i piątki (14:45-15:30) oraz zdalne na MS Teams: mkowalska@o365.umk.pl (proszę zakomunikować drogą mailową: mkowalska@umk.pl lub na czacie chęć połączenia na Teamsie).
Zobacz profil w Bazie Wiedzy