Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Artur Karasiński
adiunkt
Katedra Bałkanistyki, Instytut Językoznawstwa

pokój: 314
tel.: +48 56-611-3607
e-mail: akarasinski@umk.pl

Zainteresowania:
dr Artur Karasiński
Katedra Bałkanistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
adiunkt na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, bałkanolog, slawista. Zajmuje się słowotwórstwem albańskim i bałkanizmami. Członek Bałkanologicznej Komisji Językoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
akarasinski@umk.pl
artur.karasinski@gmail.com


Terminy konsultacji:
Dyżury sem. zimowy 2019/20:
wtorki 13:00 - 14:00,
czwartki 10:45 - 11:30
Collegium Maius pok. 314.Bibliografia