Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Artur Karasiński
adiunkt
Katedra Bałkanistyki, Instytut Językoznawstwa

pokój: 314A
tel.: +48 56-611-3607
e-mail: akarasinski@umk.pl

Zainteresowania:
dr Artur Karasiński
Katedra Bałkanistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
adiunkt na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, bałkanolog, slawista. Zajmuje się słowotwórstwem albańskim i bałkanizmami. Członek Bałkanologicznej Komisji Językoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
akarasinski@umk.pl
artur.karasinski@gmail.com


Terminy konsultacji:
Wszelkie konsultacje i zapytania w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. proszę kierować mailowo na:
akarasinski@umk.pl
artur.karasinski@gmail.com

Dyżury i konsultacje w sprawie praktyk w semestrze letnim 2019/20:
poniedziałki - godz. 13:00 - 14:00,
czwartki - godz. 13:00 - 14:00
Collegium Maius pok. 314.Bibliografia