Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 313A
tel.: +48-56-611-3598
e-mail: askri@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8133-0965

Zainteresowania:
Filozofia człowieka oraz problematyka sacrum w twórczości pisarzy rosyjskich przede wszystkim XIX wieku, duchowość prawosławna, konteksty kulturowe literatury rosyjskiej.

Terminy konsultacji:
Semestr zimowy 2022/2023

Poniedziałek 11.00-11.30 p. 313 A Collegium Maius
Czwartek 16.00-16.30 p. 313 A Collegium Maius

Konsultacje w lutym:
Środa 8 II 11.30-12.30
Środa 15 II 12.30-13.30


Zobacz profil w Bazie Wiedzy