Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 313A
tel.: +48-56-611-3598
e-mail: askri@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8133-0965

Zainteresowania:
Filozofia człowieka oraz problematyka sacrum w twórczości pisarzy rosyjskich przede wszystkim XIX wieku, duchowość prawosławna, konteksty kulturowe literatury rosyjskiej.

Terminy konsultacji:
Semestr letni 2022/2023

Poniedziałek 09.15-09.45
Czwartek 14.30-15.00
p. 313 A Collegium Maius

W czasie sesji egzaminacyjnej konsultacje odbędą się w czwartek 13 lipca, 10.00-12.00.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy