Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 401B
tel.: +48-56-611-3784
e-mail: ikap@umk.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałki, godz. 10.00-11.00, pok. 401b (Collegium Maius)

Dyżury w przerwie międzysemestralnej:

11.02.2020 r., godz. 10.00-11.00, pok. 401b CM,
18.02.2020 r., godz. 10.00-11.00, pok. 401b CM,
25.02.2020 r., godz. 10.00-11.00, pok. 401b CM.
Bibliografia