Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Magdalena Żabowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Języka, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409D
tel.: +48-56-611-3789
e-mail: zabowska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7046-7293

Zainteresowania:
zainteresowania naukowe: semantyka; składnia; teoria języka; metatekst; wyrażenia funkcyjne; kategorie semantyczne i gramatykalizacja wyrażeń funkcyjnych; leksykografia; glottodydaktyka

Udział w projektach badawczych:
2007-2012 – "Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób polszczyzny"; MNiSW (projekt rozwojowy) nr R 17 004-03, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN
2010-2014 - "Słownik gniazdowy partykuł polskich"; MNiSW nr N N104 056938, kierownik: prof. dr hab. Maciej Grochowski, PAU
2013-2018 - "Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja"; NPRH nr 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN
od 2018 - "Przewodnik językowo-encyklopedyczny po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym", NPRH nr 0066/NPRH6/H11/85/2018, kierownik: prof. dr hab. Maciej Grochowski, IJP PAN

Terminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu (2022 r.):
- termin i forma konsultacji ustalana indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: zabowska@umk.pl

Aktualnie pełnione funkcje na UMK:
- sekretarz redakcji czasopisma "Linguistica Copernicana"
- członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

Zobacz profil w Bazie Wiedzy