Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 214
tel.: +48-56-611-3529
e-mail: pabrisz@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5938-3163

Terminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu (p. 214):
2 września - 9.30-10.30
9 września - 9.30-10.30
16 września - 11.15-12.15
23 września - 10.00-11.00Zobacz profil w Bazie Wiedzy