Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 313
tel.: +48-56-611-3602
e-mail: tomine@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu 2020 roku: pod numerem telefonu 602 453 998: 4 września, 11 września, 18 września, w godz. 10.00-11.00. W uzasadnionych przypadkach lub na wyraźne życzenie studenta możliwe jest przeprowadzenie konsultacji w formie tradycyjnej (spotkanie w Collegium Maius), względnie online (Skype).Bibliografia