Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 313
tel.: +48-56-611-3602
e-mail: tomine@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9563-0723

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się we wtorki,
w godz. 14.-15.00 - 4.X, 18.X, 8. XI, 22.XI, 6.XII, 20.XII, 10.I, 24.I,
w godz. 15.-16.00 - 11.X, 25.X, 15.XI, 29.XI, 13.XII, 3.I, 17.I.
Zapraszam do sali 313.Zobacz profil w Bazie Wiedzy