Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 316A
tel.: +48-56-611-3593
e-mail: micglu@umk.pl
www: http://torun-pl.academia.edu/Micha%C5%82G%C5%82uszkowski
ORCID: 0000-0003-3353-2671

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe dotyczą kontaktów językowych, socjolingwistycznych uwarunkowań dwujęzyczności, wysp językowych i kulturowych, dialektologii słowiańskiej i metodologii językoznawstwa, Moje prace oparte są na materiale terenowym zgromadzonym w polskich wspólnotach w byłym ZSRR (Syberia-Rosja, Ukraina, Estonia) oraz staroobrzędowców w Polsce, Estonii i na Łotwie. Prowadzę także badania wzajemnych wpływów w historii polskiej i rosyjskiej socjologii.

Terminy konsultacji:
dyżury w semestrze letnim (s. 317 Collegium Maius):

poniedziałek, godz. 13.10-14.00

consultations summer semester (room 317 Collegium Maius):

Monday 13.10-14.00


Bibliografia