Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 316A
tel.: +48-56-611-3593
e-mail: micglu@umk.pl
www: http://torun-pl.academia.edu/Micha%C5%82G%C5%82uszkowski
ORCID: 0000-0003-3353-2671

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe dotyczą kontaktów językowych, socjolingwistycznych uwarunkowań dwujęzyczności, wysp językowych i kulturowych, dialektologii słowiańskiej i metodologii językoznawstwa. Moje prace oparte są na materiale terenowym zgromadzonym w polskich wspólnotach w byłym ZSRR (Syberia-Rosja, Ukraina, Estonia) oraz staroobrzędowców w Polsce, Estonii i na Łotwie. Prowadzę także badania wzajemnych wpływów w historii polskiej i rosyjskiej socjologii.

Terminy konsultacji:
dyżury w semestrze zimowym 2023/24 - poniedziałek 11.30-12.30 s. 317 Collegium Maius

możliwe także konsultacje online po uprzednim kontakcie mailowym: micglu@umk.pl

consultations in winter semester 2023/24 - Monday 11.30-12.30 room 317 Collegium Maius

on-line consultations may be appointed through email: micglu@umk.pl
Zobacz profil w Bazie Wiedzy