Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 316A
tel.: +48-56-611-3593
e-mail: micglu@umk.pl
www: http://torun-pl.academia.edu/Micha%C5%82G%C5%82uszkowski
ORCID: 0000-0003-3353-2671

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe dotyczą kontaktów językowych, socjolingwistycznych uwarunkowań dwujęzyczności, wysp językowych i kulturowych, dialektologii słowiańskiej i metodologii językoznawstwa. Moje prace oparte są na materiale terenowym zgromadzonym w polskich wspólnotach w byłym ZSRR (Syberia-Rosja, Ukraina, Estonia) oraz staroobrzędowców w Polsce, Estonii i na Łotwie. Prowadzę także badania wzajemnych wpływów w historii polskiej i rosyjskiej socjologii.

Terminy konsultacji:
W lipcu, sierpniu i wrześniu - online, w piątki 9.00-10.00 (od 16 sierpnia do 24 września urlop)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50230ec4ffa040db97a643fc38c821c3%40thread.tacv2/conversations?groupId=040c6075-a52d-4bd0-af6d-b59bdf0932ad&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
(konsultacje możliwe także w innym terminie oraz stacjonarnie w Collegium Maius, pok. 317, po uprzednim mailowym ustaleniu terminu micglu@umk.pl)

Consultations in July, August and September - Friday 9.00-10.00 (16th August-24th September I am on vacation leave)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50230ec4ffa040db97a643fc38c821c3%40thread.tacv2/conversations?groupId=040c6075-a52d-4bd0-af6d-b59bdf0932ad&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
(consultationsare also possible offline in Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń and on other days after appointment via e-mail micglu@umk.pl).
Bibliografia