Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.25
tel.: +48-56-611-3780
e-mail: ariadnas@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu: poniedziałek, 23.09.2019, 11.00-12.30
poniedziałek, 30.09.2019, 18.30-20.00
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020: środy, 13-14.30


Bibliografia