Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 208
tel.: +48-56-611-3584
e-mail: matej@umk.pl

Zainteresowania:
antropologia literatury
literatura dla dzieci i młodzieży
polska literatura fantastyczna

Terminy konsultacji:
Luty: 17 oraz 24 (poniedziałki) od 11.00 do 12.00, pok. 208

Bibliografia