Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 208
tel.: +48-56-611-3584
e-mail: bohusz@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0033-2876

Zainteresowania:
- "długie trwanie" sarmatyzmu,
- teoria interpretacji
- teoria i historia powieści
- społeczne studia nad nauką;
- media społecznościowe i demokracja.

Terminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu 2022 roku odbywają się we wtorki od godz. 12.00 do 13.00 w pokoju 208 Collegium Maius (ul. Fosa Staromiejska 3).

W tym czasie jestem dostępny również na kanale:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a395b1bf85b4a4de9ac8e21afb156664a%40thread.tacv2/conversations?groupId=4327c806-f00c-4154-979f-ff21fd31eb46&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324Zobacz profil w Bazie Wiedzy