Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 208
tel.: +48-56-611-3584
e-mail: bohusz@umk.pl

Zainteresowania:
- "długie trwanie" sarmatyzmu,
- teoria interpretacji
- teoria i historia powieści
- społeczne studia nad nauką

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:
poniedziałki: 13.00 - 13.30,
środy: 13.00 - 14.00
ul. Fosa Staromiejska 3, Coll. Maius, p. 200.


Bibliografia