Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Marek Placiński
asystent
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.33, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-37-03
e-mail: marpla@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7225-3099

Zainteresowania:
psycholingwistyka, językoznawstwo komputerowe, gramatyka generatywna, ewolucja języka

Terminy konsultacji:
Office hours in the summer semester:
Tuesday 12:00–13:00
Room C 333

Zobacz profil w Bazie Wiedzy