Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

dr Joanna Marek
adiunkt
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 316A
tel.: +48-56-611-3608
e-mail: petra@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek 13.30 - 15.00, p. 317 Collegium Maius.

Bibliografia