Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Marek
adiunkt
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 317A
tel.: +48-56-611-3608
e-mail: petra@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w okresie wakacji letnich oraz sesji poprawkowej r.ak. 2020/21 - 1.07., 8.07., 2.09., 9.09. w godz. 9.30 - 11.00 na platformie MS Teams po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.
Urlop: 13.07 - 31.08.2021

link do zespołu Konsultacje na platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8b114f11284e4ded8bb3f60d6e62f449%40thread.tacv2/conversations?groupId=787ab5c7-9a93-4850-a3fe-9600f89ab947&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Kontakt mailowy: petra@umk.pl

Bibliografia