Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Tosik
adiunkt
Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.39, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3585
e-mail: magdatosik@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2650-5504

Zainteresowania:
W 2018 obroniła dysertację doktorską pt. La interculturalidad en la traducción de la novela  negra. El caso de la serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán, która w 2019 ukazała się drukiem. Magister filologii hiszpańskiej, Instytut Studiów Hiszpańskich i Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, licencjat filologii angielskiej, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze: kultura w przekładzie, przekład  tekstów literackich, powieść kryminalna, dydaktyka przekładu.
Od 2014 roku prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, literatury hiszpańskiej i przekładu dla lingwistyki stosowanej. Opiekunka koła naukowego hispanistów Ánimo, którego działalność koncentruje się na problemach przekładoznawczych. Od 2019 prowadzi warsztaty z przekładu literackiego dla studentów lingwistyki stosowanej.
Należy do Asociación de Estudios de Manuel Vázquez Montalbán.

Terminy konsultacji:

Terminy konsultacji:
wtorek, 14.00 - 15.00
pokój C 3.39
Proszę o wcześniejszą informację na adres: magdatosik@umk.pl

Horas de consulta:
Martes, 14.00 - 15.00
Sala C3.39Zobacz profil w Bazie Wiedzy