Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Tosik
adiunkt
Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.39
tel.: +48-56-611-35-85
e-mail: magdatosik@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2650-5504

Zainteresowania:
W 2018 obroniła dysertację doktorską pt. La interculturalidad en la traducción de la novela  negra. El caso de la serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán. Uzyskała tytuł magistra filologii hiszpańskiej w Instytucie Studiów Hiszpańskich i Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł licencjata filologii angielskiej w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Zainteresowania badawcze: kultura w przekładzie, przekład  tekstów literackich, powieść kryminalna, dydaktyka przekładu.
Od 2014 roku prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, literatury hiszpańskiej i przekładu dla lingwistyki stosowanej. Opiekunka koła naukowego hispanistów Ánimo, którego działalność koncentruje się na problemach przekładoznawczych. W 2019 prowadziła warsztaty z przekładu literackiego dla studentów lingwistyki stosowanej.
Należy do Asociación de Estudios de Manuel Vázquez Montalbán.

Terminy konsultacji:
Po uprzednim umówieniu się mailowo możliwa konsultacja na on-line.

Terminy konsultacji:
poniedziałek 14.15 - 15.00, wtorek 14.15 - 15.00
pokój C 3.39
Bardzo proszę o wcześniejsze umawianie się mailowo dzień wcześniej, żeby unikać niepotrzebnego przebywania we wspólnej przestrzeni.

Bibliografia