Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Rogalska-Chodecka
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.18
tel.: +48-56-611-3702
fax: +48 (56)6112987
e-mail: kasia@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8808-9326

Terminy konsultacji:
Konsultacje online za pośrednictwem Microsoft Teams: kasia@o365.umk.pl

Konsultacje w okresie 28.06.-11.07.: wtorki 17:00-18:00
Urlop: 12.07.-30.08.
Konsultacje we wrześniu: wtorki 17:00-18:00Bibliografia