Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Dorota Paśko-Koneczniak
adiunkt
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 317
tel.: +48-56-611-3593
e-mail: dorpas@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9832-9992

Terminy konsultacji:
Konsultacje w przerwie międzysemestralnej 2023/2024
gabinet 317

poniedziałek 11.30-12.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy