Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.42
tel.: +48-56-611-3573
e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl

Terminy konsultacji:
- dyżury prodziekańskie we wrześniu 2020 r.
poniedziałek: Coll. Maius, p. 115: godz. 10.00-12.00
środa: Coll. Hum., p. C.0.36 (parter): godz. 12.00-13.00
tel. kom. 501 016 377
- konsultacje dla studentów we wrześniu 2020 r.
środa, godz. 13.15-14.45 (zdalnie – Teams: sadkowsk@o365.umk.pl,
tel. 501 016 377)
konsultacje stacjonarne po uprzednim uzgodnieniu terminuBibliografia