Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.42, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3573
e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2469-8912

Terminy konsultacji:
DYŻURY I KONSULTACJE WE WRZEŚNIU:
- poniedziałek 4 września, dyżur prodziekański, godz. 9.00 – 12.00 (Collegium Maius);
- czwartek 7 września, dyżur prodziekański, godz. 9.30 – 10.30 (Collegium Humanisticum);
- czwartek 7 września, konsultacje, godz. 10.30 – 11.30 (Collegium Humanisticum);
- poniedziałek 11 września, dyżur prodziekański, godz. 9.00 – 12.00 (Collegium Maius);
- czwartek 14 września, dyżur prodziekański, godz. 11.30-13.00 (Collegium Humanisticum);
- czwartek 14 września, konsultacje, godz. 13.00-14.00 (Collegium Humanisticum);
- wtorek 19 września, dyżur prodziekański, godz. 9.00-12.00 (Collegium Maius);
- czwartek 21 września, dyżur prodziekański, godz. 9.30 – 10.30 (Collegium Humanisticum);
- czwartek 21 września, konsultacje, godz. 10.30 – 11.30 (Collegium Humanisticum);
- czwartek 28 września, dyżur prodziekański, godz. 9.30 – 10.30 (Collegium Humanisticum);
- czwartek 28 września, konsultacje, godz. 10.30 – 11.30 (Collegium Humanisticum).
Zobacz profil w Bazie Wiedzy