Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.30
tel.: +48-56-611-3551
e-mail: kallas@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury zdalne we wrześniu / office hours online in September:


poniedziałek godz. 12.30- 14:00: w tych godzinach odpowiadam natychmiast na Państwa listy wysłane pocztą e-mail.
Monday, 12.30-14.00. Your e-mails will be answered immediately.


Bibliografia