Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.30
tel.: +48-56-611-3551
e-mail: kallas@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim / office hours summer term:

Dyżury dla studentów / for students:
poniedziałek godz. 13.00- 14:30: w tych godzinach odpowiadam natychmiast na Państwa listy wysłane pocztą e-mail.
Monday, 13:00-14:30: Your e-mails will be answered immediately.
C.330


Dyżury funkcyjne dla pracowników:
Collegium Humanisticum: poniedziałki godz. 14:30-15:15, gabinet C 3.30
Collegium Maius: wtorki godz. 8:15-9.00, gabinet 300.Bibliografia