Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Anna Branach-Kallas
profesor
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.30
tel.: +48-56-611-3551
e-mail: kallas@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5754-1906

Terminy konsultacji:
Dyżury w sesji letniej:
poniedziałek 20.06: 12:15-13:15
poniedziałek 27.06: 11:30-12:30
środa 13.07: 12:15-13:15
poniedziałek 12.09: 12:15-13:15
poniedziałek 19.09: 8:45-9:45
poniedziałek 26.09: 9.00-10.00
poniedziałek 3.10: 9.00-10.00
C 3.30

Office hours (exam session):
Monday20 June 12:15-1:15 p.m.
Monday 27 June 11:30 a.m.-12:30 p.m.
Wednesday 13 July 12:15-1:15 p.m.
Monday 12 September 12:15-1:15 p.m.
Monday 19 September: 8:45-9:45
Monday, 26 September, 3 October: 9.00-10.00 a.m.
room C 3.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy