Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Daniel Karczynski
asystent
Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.24, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3552
e-mail: karczynskid@umk.pl


Terminy konsultacji:
*Office hours cancelled on Tuesday 21.3.2023. My office hours are held on Tuesdays from 15:00 to 16:00 in room 3.24.Zobacz profil w Bazie Wiedzy