Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Daniel Karczynski
asystent
Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.24
tel.: +48-56-611-3552
e-mail: karczynskid@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek: 13:45 - 14:45

Tuesday: 13:45 - 14:45

Office C3.24

Bibliografia