Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Daniel Karczynski
asystent
Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.24
tel.: +48-56-611-3552
e-mail: karczynskid@umk.pl


Terminy konsultacji:
My office hours will be held on Thursday from 12:00 to 13:15 in room 3.24.Zobacz profil w Bazie Wiedzy