Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Daniel Karczynski
asystent
Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.33
tel.: +48-56-611-3703
e-mail: karczynskid@umk.pl

Terminy konsultacji:
Jestem zmuszony do odwołania zajęć w piątek (6.12.2019) 8:00-9:30. Późniejsze zajęcia bez zmiany.

Bibliografia