Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 209
tel.: +48-56-611-3530
e-mail: pawelt@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5285-9592

Zainteresowania:
1. historia literatury polskiej XX wieku
2. polska literatura emigracyjna
3. literatura polska po roku 2000
4. antropologia literacka
5. korespondencja sztuk: literatury i muzyki, literatury i sztuk wizualnych
6. antropologia muzyki
7. sound studies
8. song studies, interpretacja tekstów piosenek rockowych
9. antropologia głosu; głos jako fakt kulturowy
10. performatyka
11. somaestetyka
12. antropologia literacka a nowe media
13. antropologia edukacji
14. dydaktyka literatury i języka polskiego

 

Dr hab. Paweł Tański

 

Urodził się w 1974 roku. Absolwent UMK (filologia polska; 1998), tamże doktoryzowany (2002) i habilitowany (2012). W latach 1996–2002 uczestniczył również w wybranych konwersatoriach i wykładach z filozofii, natomiast w latach 1998-2002 także w wybranych wykładach z historii sztuki, socjologii oraz historii. W latach 1997–1999 pracował
w Społecznej Szkole Podstawowej im. Witkacego w Toruniu na stanowisku nauczyciela języka polskiego.
Od stycznia 2015 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, od roku 2008 opiekun studenckiego Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej, z którym współorganizuje sesje i konferencje naukowe, a w latach 2014-2016 współredagował czasopismo wydziałowe „ProLog”.  Ma na swoim koncie 183 publikacje. Wypromował 14. magistrów (2015, 2016), 42. licencjatów, w tym 8. z kulturoznawstwa (2013). Uczestniczył jako recenzent w 8. przewodach doktorskich na 5. uniwersytetach: UJ, UW, UP w Krakowie, UO, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; w tym - trzykrotnie
na kulturoznawstwie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (dawna SWPS 2014, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 2016, 2017) oraz muzykologii UW (2015) i jako członek komisji w dwóch przewodach habilitacyjnych (UJ, UMK). Recenzował na etapie wydawniczym 14. monografii, 19. tomów zbiorowych (zawierających 257 artykułów) i 127. artykułów naukowych, w tym do czasopism punktowanych, takich jak „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione”, „Czas Kultury”, „Konteksty Kultury”, "Ruch Literacki" oraz „Studia Slavica”. Wystąpił jako referent na 52. ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, zorganizował 20 konferencji naukowych. Od grudnia 2014 r. członek Rady Naukowej periodyku „Studia z Kultury Popularnej", wydawanego przez Fundację Instytut Kultury Popularnej, prowadzoną przez prof. dr hab. Izoldę Kiec. Aktywny animator kultury. Organizator i wykonawca bardzo wielu działań promocyjnych na rzecz Instytutu Literatury Polskiej UMK oraz Wydziału Filologicznego UMK (warsztaty dla uczniów z różnych regionów Polski, liczne wizyty z wykładami i lekcjami
w szkołach nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego, prelekcje otwarte dla mieszkańców Torunia i innych miast oraz miejscowości itd.). Był członkiem jury w wielu konkursach - literackich, recytatorskich, teatralnych i filmowych. Od roku 2016 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta. Intensywnie współpracuje z Muzeum Regionalnym w Jarocinie - Spichlerzem Polskiego Rocka, z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, z Kinem Centrum w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
w Toruniu oraz z Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" w Toruniu.
Jest miłośnikiem różnych odmian muzyki, często odwiedza kino i wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, gra na gitarze, pisze wiersze (opublikował 8 tomów poetyckich, ogłaszał liryki w wielu czasopismach, jego wiersze tłumaczone były na język angielski, chiński, czeski, rosyjski i serbski).

 

Zainteresowania badawcze: 

 Terminy konsultacji:
Konsultacje poprzez platformę Teams, po wcześniejszym umówieniu: pawelt@umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy