Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 318
tel.: +48-56-611-3521
e-mail: letty@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1613-2895

Zainteresowania:
językoznawstwo diachroniczne; paleoslawistyka; piśmiennictwo dawnych Słowian, głównie przekładowe, w tym przede wszystkim (s)cs. translacje Biblii [zależność między przekładem a oryginałem/źródłem (wzorcem); warstwy leksykalna i gramatyczna; tło historyczno-kulturowe; rozczłonkowanie strukturalne; wykorzystanie liturgiczne i pozaliturgiczne]; motywy biblijne w literaturach słowiańskich

Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2020/2021:

piątek, godz. 15.30-16.30 [w formie zdalnej, tj. poprzez platformę MS Teams (po wcześniejszym umówieniu się) oraz pocztę umk].

W czasie sesji oraz w przerwie wakacyjnej: czwartek, godz. 11.00-12.00 [zdalnie, tj. poprzez platformę MS Teams (po wcześniejszym umówieniu się) i pocztę umk].

Urlop: 02.08.-08.09. br.; 21.09.-30.09. br.


Bibliografia