Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 318
tel.: +48-56-611-3521
e-mail: letty@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1613-2895

Zainteresowania:
językoznawstwo diachroniczne; paleoslawistyka; piśmiennictwo dawnych Słowian, głównie przekładowe, w tym przede wszystkim (s)cs. translacje Biblii [zależność między przekładem a oryginałem/źródłem (wzorcem); warstwy leksykalna i gramatyczna; tło historyczno-kulturowe; rozczłonkowanie strukturalne; wykorzystanie liturgiczne i pozaliturgiczne]; motywy biblijne w literaturach słowiańskich

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym 2021/2022:

czwartek, godz. 18.15-19.15, pokój 318 Collegium Maius (do 25.11.2021 r.)

wtorek, godz. 11.15-12.15, sala 315/pokój 318 Collegium Maius (od 30.11. do 07.12.2021 r.)

Uwaga! Bieżące konsultacje (do 30.01.2022 r.) odbywać się będą w formie i terminach indywidualnie uzgadnianych ze studentami.

W sesji - konsultacje zdalne (na platformie MS Teams) w terminach uzgadnianych ze studentami.

W semestrze letnim 2021/2022:

piątek, godz. 11.15-12.15, pokój 318 Collegium Maius

W sesji/przerwie wakacyjnej:

21.06. (godz. 13.00-15.00), 05.07. (godz. 11.30-13.30), 22.07. (godz. 11.30-13.30), 09.09. (godz. 11.30-13.30); pokój 318 Collegium Maius.

Urlop:

01.08. - 08.09.br., 21.09 - 30.09.br.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy