Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 318
tel.: +48-56-611-3521
e-mail: letty@umk.pl

Zainteresowania:
językoznawstwo diachroniczne; paleoslawistyka; piśmiennictwo dawnych Słowian, głównie przekładowe, w tym przede wszystkim (s)cs. translacje Biblii [zależność między przekładem a oryginałem/źródłem (wzorcem); warstwy leksykalna i gramatyczna; tło historyczno-kulturowe; rozczłonkowanie strukturalne; wykorzystanie liturgiczne i pozaliturgiczne]; motywy biblijne w literaturach słowiańskich

Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2019/2020:
czwartki, godz. 14.45-15.45

W czasie od 12.03.br. do odwołania konsultacje mailowe (poprzez pocztę umk).

Urlop: 03.08. - 02.09.br.; 04.09. - 07.09.br.; 16.09. - 30.09.br.

Konsultacje we wrześniu: 10.09.br., godz. 11.00-12.00. (w formie mailowej - poprzez pocztę umk).

Bibliografia