Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 318
tel.: +48-56-611-3521
e-mail: letty@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1613-2895

Zainteresowania:
językoznawstwo diachroniczne; paleoslawistyka; piśmiennictwo dawnych Słowian, głównie przekładowe, w tym przede wszystkim (s)cs. translacje Biblii [zależność między przekładem a oryginałem/źródłem (wzorcem); warstwy leksykalna i gramatyczna; tło historyczno-kulturowe; rozczłonkowanie strukturalne; wykorzystanie liturgiczne i pozaliturgiczne]; motywy biblijne w literaturach słowiańskich

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym 2022/2023:

piątek, godz. 16.30-17.30, pokój 318 Collegium Maius

W semestrze letnim 2022/2023:

czwartek, 11.15-12.45 (co drugi tydzień - parzyste od 16.03.br.), pokój 318 Collegium Maius

UWAGA! KONSULTACJE 30.03.br. ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy