Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Adam Bednarczyk
adiunkt
Katedra Orientalistyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.52
tel.: +48-56-611-3690
e-mail: a_bed@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/AdamBednarczyk
ORCID: 0000-0002-9634-7011

Zainteresowania:
→ klasyczna literatura japońska (opowieści, pamiętniki, zapiski z podróży)
→ związki tekstu i obrazu w kulturze Japonii
→ relacje między literaturą a geografią
→ kultura ludyczna dawnej Japonii


Terminy konsultacji:
Dużur w semestrze zimowym 2019/20:
wtorki, godz.16.00-16.45
czwartki, godz. 16.30-16.45

W razie konieczności proszę również o kontakt na adres: a_bed@umk.pl.Bibliografia