Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Rafał Beszterda
adiunkt
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: C 2.41
tel.: +48-56-611-2385
e-mail: tbeszterda@umk.pl
www: http://www.etnologia.umk.pl/
ORCID: 0000-0001-9486-9986

Zainteresowania:
Rdzenne grupy etniczne zamieszkujące pas himalajski (zwłaszcza strategie gospodarczo-adaptacyjne stosowane przez członków tych grup).

Rozwój badań etnologicznych. Udział europejskich misjonarzy chrześcijańskich w poznaniu kultur pozaeuropejskich.

Antropologiczne postrzeganie „obcego” i „dzikiego” – w perspektywie misjonarzy, kolonizatorów, turystów i członków „badanych” kultur.

Apikultura - kultura pszczelarska na obszarze całego świata. W tym zakresie, oprócz klasycznej apikultury, kohabitacja bytów nieludzkich z człowiekiem.


Terminy konsultacji:
Poniedziałki
godz. 08.30-09.30
godz. 15.00-16.30

Wtorki w dni zabrań pracowników Katedry, Rady Instytutu, Koła Naukowego Studentów KEiAK UMK i innych. Dodatkowe godziny konsultacji ogłaszane na zajęciach bieżących i ustalane indywidualnie ze studentami, także uczestnikami seminariów.

Inne dni tygodnia: ogłaszane na bieżących zajęciach. Także w przypadku zaliczeń, sesji, gdy niezbędne są dodatkowe terminy spotkań.

Studenci są proszeni o bezpośredni kontakt telefoniczny w celu zoptymalizowania czasu i sensów merytorycznych spotkań indywidualnych i grupowych.

Bibliografia