Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Rafał Beszterda
adiunkt
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: C.2.41, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-2385
e-mail: tbeszterda@umk.pl
www: http://www.etnologia.umk.pl/
ORCID: 0000-0001-9486-9986

Zainteresowania:
Rdzenne grupy etniczne zamieszkujące pas himalajski (zwłaszcza strategie gospodarczo-adaptacyjne stosowane przez członków tych grup).
Rozwój badań etnologicznych. Udział europejskich misjonarzy chrześcijańskich w poznaniu kultur pozaeuropejskich.
Antropologiczne postrzeganie „obcego” i „dzikiego” – w perspektywie misjonarzy, kolonizatorów, turystów i członków „badanych” kultur.
Apikultura - kultura pszczelarska na obszarze całego świata. W tym zakresie, oprócz klasycznej apikultury, kohabitacja bytów nieludzkich z człowiekiem.


Terminy konsultacji:
Poniedziałki godz. 18.30-19.30, gabinet C2. 41 Coll. Hum.
W sprawach pilnych i związanych z koordynacją kierunku w pozostałe dni tygodnia - telefonicznie (601669702) i mailowo (tbeszterda@umk.pl; rbeszterda@gmail.com).


Zobacz profil w Bazie Wiedzy