Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Natalia Nielipowicz
adiunkt
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.43
tel.: +48-56-611-36-95
e-mail: nataniel@umk.pl
www: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=23990
ORCID: 0000-0002-0346-4412

Zainteresowania:
Praca doktorska pt.: Dialog słowa i obrazu w twórczości Marguerite Yourcenar. Wokół „Kamienia filozoficznego”. Interesuję się w szczególności korespondencją sztuk plastycznych i literatury, ekofenomenologią oraz obrazem cywilizacji rozwiniętych i "prymitywnych" w twórczości współczesnych pisarzy polsko- i francuskojęzycznych, w szczególności J.M.G. Le Clézio.
Od ponad dwudziestu lat tłumacz przysięgły języka francuskiego z siedzibą w Toruniu.


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim 2021/22:
czwartek: 14:45 do 15:45

w sesji egzaminacyjnej:
czerwiec-lipiec
23.06; 29.06; 7.07: 9:30 do 10:30
wrzesień
9.09: 9:30 do 10:30;
15.09: 10:30 do 11:30
22.09: 9:30 do 10:30
29.09 (dyżur w formie zdalnej): 9:30 do 10:30

Urlop: od 14 lipca do 2 września

W dowolnym czasie zapraszam do kontaktu za pośrednictwem:
- poczty UMK: nataniel@umk.pl,
- MTeams: nataniel@o365.umk.pl (po uprzednim mailowym umówieniu na wirtualne spotkanie).

Dyżury w semestrze zimowym 2022/23:

poniedziałek: 8:45 do 9:45
Zobacz profil w Bazie Wiedzy