Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Przemysław Nehring
profesor
Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 402, Coll. Maius, Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3568
e-mail: nehringp@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6900-4323

Zainteresowania:
Literatura wczesnochrześcijańska, retoryka antyczna

Terminy konsultacji:
zdalnie na platformie MsTeams po uprzednim umówieniu za pośrednictwem e-mail

Zobacz profil w Bazie Wiedzy