Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Marta Sibierska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.33, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-37-03
e-mail: sibier@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1164-9505

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym: piątki 10:30-12:00, na MS Teams (sibier@o365.umk.pl) oraz w sali 26 w Collegium Maius. W razie potrzeby umówienia spotkania w innym terminie, proszę o kontakt mailowy.

Office hours in winter semester: Fridays 10:30-12:00, via MS Teams (sibier@o365.umk.pl) and in room 26 in Collegium Maius. If you need to schedule an appointment at some other time, please contact me via email.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy