Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Marta Sibierska
asystent
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.33
tel.: +48-56-611-37-03
e-mail: sibier@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje online we wrześniu 2020: piątki, godz. 10:30-12:00 (Microsoft Teams).

Online office hours in September 2020: Fridays at 10:30-12:00 (Microsoft Teams).

Bibliografia