Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Marta Sibierska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.33
tel.: +48-56-611-37-03
e-mail: sibier@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1164-9505

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym: piątki 10:00-11:30, na MS Teams (sibier@o365.umk.pl) oraz w sali 26 w Collegium Maius.

Office hours during the winter semester: Fridays 10:00-11:30, via MS Teams (sibier@o365.umk.pl) and in room 26 in Collegium Maius.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy