Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C,3.12, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3559
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/kulturtransfer/
ORCID: 0000-0002-6127-4051

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych,
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772,
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


Terminy konsultacji:
pokój C 3.12
sesja zimowa i przerwa semestralna:
6 lutego 15.00-15.45
13 lutego 11.30-12.15
semestr letni 2023/24:
poniedziałki 16.30-17.15.

Uwaga: W związku z nieobecnością w dniach 11-14 i 19-22 marca dyżur w tych dniach nie odbędzie się.
Zajęcia PNJN odwołane w powyższych terminach zostaną odpracowane w dniach 26 lutego, 4 i 25 marca, 8, 15 i 22 kwietnia w godz. 15.00-16.30 w sali C 3.54.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy