Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.16
tel.: 611-35-63
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfg/kierownictwo/dr-anna-mikolajewska/

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów


Terminy konsultacji:
Coll. Hum. ul. Bojarskiego 1 pokój C 3.12
od początku października 2019
czwartki
16.00-18.00

Uwaga: zwolnienie lekarskie 15.12.2019-19.01.2020 (w sprawie zaliczania praktyk studenckich proszę śledzić informacje na stronie Wydziału Humanistycznego - Student - Praktyki i staże - Praktyki studenckie - Wydziałowi Koordynatorzy Praktyk)


Bibliografia