Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.12, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 611-35-59
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/kulturtransfer/
ORCID: 0000-0002-6127-4051

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych,
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772,
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


Terminy konsultacji:
Semestr zimowy 2022/2023:
wtorki 18.30-19.30 Coll. Hum. pokój C 3.12.
Uwaga: dyżur we wtorek 24 stycznia nie odbędzie się, zostaje przeniesiony na czwartek 26 stycznia na godz. 8.00-9.30.
Sesja zimowa i przerwa semestralna:
23.02.2023 11.30-13.00 pokój C 3.12 oraz indywidualnie w razie potrzeb studentów (proszę o kontakt mailowy).
Semestr letni 2022/2023:
czwartki 16.45-17.45 Coll. Hum. pokój C 3.12.Zobacz profil w Bazie Wiedzy