Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.12
tel.: 611-35-59
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfg/kierownictwo/dr-anna-mikolajewska/

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów


Terminy konsultacji:
Coll. Hum. ul. Bojarskiego 1 pokój C 3.12
semestr letni 2020: środy 15.00-16.30
W okresie nauki zdalnej dyżur odbywa się przy pomocy komunikatorów i telefonicznie. Chętnych proszę o kontakt mailowy: nanett@umk.pl.

Uwaga: od 1 stycznia 2020 r. obowiązki koordynatora praktyk przejmuje Pani mgr Kołakowska (romanistyka), przepraszam za utrudnienia.


Bibliografia