Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.12
tel.: 611-35-59
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/kulturtransfer/
ORCID: 0000-0002-6127-4051

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych,
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772,
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


Terminy konsultacji:
Semestr zimowy 2022/2023:
wtorki 18.30-20.00 Coll. Hum. pokój C 3.12.Zobacz profil w Bazie Wiedzy