Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kulturtransfer – Rzeczpospolita i Niemcy we wczesnych czasach nowożytnych

Trans|fer <lat.-engl.; przekazanie, przeniesienie> der; –s, -s (Duden Fremdwörterbuch)

Transfer kultury,

to stosowane w kulturoznawstwie określenie procesów, w których dobra kultury, kulturowe wzorce i prądy oraz przynależne do nich wzorce zachowań są przejmowane czy też przenoszone z jednego obszaru kulturowego na inny, przy czym (podobnie jak w przypadku tradycji) ważne jest tu nie tylko samo przejmowanie wzorców, ale i ich produktywne przyswajanie, ponowne definiowanie i warunki, w jakich opisany proces zachodzi. (F. A. Brockhaus AG, Mannheim 2005) – czyt. dalej 1, 2.