Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Publikacje → polecane

Vivre et communiquer sa foi à l’époque moderne: confessionnalisations, réveils et récits de vie. Hommage à Bernard Cottret, (red.) Jan Borm, Christophe Tournu. Paris: Editions Kimé 2023, 420 s. ISBN: 978-23-807208-2-2.
Harald Süß: Dawne pismo niemieckie. Podręcznik do nauki pisma neogotyckiego, przekład: Joanna Drejer. Słubice: Fundacja Dobro Kultury 2021, 84 s. ISBN 978-83-947075-4-5.
Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska: Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny: (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski), t. 1: 307 s., t. 2: 315 s. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2020. ISBN: 978-83-65127-64-8.
Jan Borm, Joanna Kodzik: German Representations of the Far North (17th-19th Centuries): Writing the Arctic. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 2020, 300 s. ISBN: 1-5275-6022-8.
Marta Sikorska: Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2019, 304 s. ISBN: 978-83-66104-14-3.
Klaus-Dieter Herbst: Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher. Jena: HKD 2019, 1916 s. ISBN 978-3-941563-26-1.