Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wydarzenia, terminy

28 sierpnia-1 września 2022, Halle/ Saale – konferencja: Podróże i religia w (długim) wieku osiemnastym
8-10 września 2022, Eutin – konferencja: Podróże do Prus. Od czasów Zakonu Niemieckiego po wiek XIX
14-16 września 2022, Toruń – Czwarty Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku: Wiek osiemnasty od kuchni, program
4-5 października 2022, Praga – konferencja: Fenomen nadburmistrza. Ludzie u steru władzy w miastach w XIX i XX w., program