Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

O nas

Strona Kulturtransfer w swojej pierwotnej wersji powstała na potrzeby grantu Rzeczpospolita, Niemcy i Francja w opisach podróży (peregrynacje, poselstwa, prasa) wczesnych czasów nowożytnych finansowanego z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Moduł 1.2, realizowanego w latach 2012-2014.

Z czasem zaistniała potrzeba rozbudowy strony poza ramy nakreślone dla niej w roku 2012 i w związku z tym konieczna stała się przeprowadzka i modyfikacje jej wyglądu i funkcji.

Mamy nadzieję, że nowa strona Kulturtransfer będzie się nadal rozwijała i stanowiła okno pozwalające zajrzeć do przeszłości polsko-niemieckiego (i nie tylko) współistnienia na terenach dawnej Rzeczpospolitej, a przy tym dla wszystkich zainteresowanych będzie drogowskazem prowadzącym do treści często rozproszonych i trudno dostępnych i zachętą do prowadzenia badań porównawczych i międzykulturowych dotyczących Rzeczpospolitej od późnego średniowiecza do XIX wieku lub choćby wieczorną ciekawą lekturą otwierającą oczy i umysł na nowe i nieznane.


Nasz mały zespół to:

Włodzimierz Zientara, germanista, pracownik Katedry Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego UMK w Toruniu, wieloletni kierownik toruńskiej germanistyki i prodziekan Wydziału Humanistycznego. W pracy badawczej skupia się na historii literatury i kultury niemieckiej, stosunków polsko-niemieckich i historii regionalnej Prus Królewskich (Gdańsk-Toruń-Elbląg) w XVII i XVIII w. Preferuje badania interdyscyplinarne z dziedziny komunikacji społecznej, literatury apodemicznej, historii prasy polskiej i niemieckojęzycznej, historii poczty oraz problematyki kobiet w XVII i XVIII wieku.


Anna Mikołajewska, germanistka, pracownik Katedry Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego UMK w Toruniu, badawczo zainteresowana historią komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych, stosunkami wyznaniowymi w Prusach do roku 1772, historią historiografii (szczególnie historiografią kościelną), piśmiennictwem polemicznym, drukami ulotnymi, początkami prasy na terenie Rzeczpospolitej, pruskimi republiką uczonych i szkolnictwem.


Kinga Siedlich, germanistka, naukowo zainteresowana historią podroży kobiet, życiem codziennym w dawnych Prusach Królewskich, obyczajowością i ordynacjami związanymi z uroczystościami rodzinnymi oraz erudycją doby XVIII wieku. Obecnie w trakcie realizacji pracy magisterskiej z zakresu historii na temat obrazu uczonego w epoce saskiej.