Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wojciech Olszewskidr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: C 2.38
tel.: +48-56-611-2304
e-mail: wojol@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6497-159X

Zainteresowania:
Historia polskiej myśli etnologicznej.
Zagadnienia teoretyczne relacji międzykulturowych.
Tożsamość kulturowa polskich Kresów XIX-XX w.
Procesy tożsamościowe we współczesnej Europie i poradzieckiej Azji.
Rybołówstwo (zwłaszcza wędkarstwo) jako zjawisko kulturowe.


Terminy konsultacji:
W okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. przebywam na urlopie.

Bibliografia