Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Dorota Antoniewska-Lajus
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.44
tel.: +48-56-611-36-94
e-mail: dorotalajus@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3695-8347

Terminy konsultacji:
TERMINY KONSULTACJI WE WRZEŚNIU 2022r.

poniedziałek 5 września 11.00 -12.30
czwartek 15 września 12.00-13.30
poniedziałek 19 września 11.00-12.30
czwartek 29 września 11.00 -12.30
konsultacje stacjonarne w sali C 3.44

TERMINY KONSULTACJI W SEMESTRZE ZIMOWYM:
WTORKI 16.45-17.30
ŚRODY 16.45-17.30

istnieje możliwość konsultacji zdalnych z użyciem Microsoft Teams. Proszę o wiadomość na czacie (dorotalajus@o365.umk.pl) lub drogą mailową (dorotalajus@umk.pl), w celu ustalenia terminu konsultacji.

link do zespołu Konsultacje Dorota Antoniewska-Lajus:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a00b64a33c5cb46dfa5d3805ee9f37c1c%40thread.tacv2/conversations?groupId=dde32318-dde4-4fac-9c55-b17221cedd1c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy