Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Dorota Antoniewska-Lajus
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.44, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-36-94
e-mail: dorotalajus@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3695-8347

Terminy konsultacji:
konsultacje stacjonarne w sali C 3.44

TERMINY KONSULTACJI W SESJI EGZAMINACYJNEJ:
CZWARTEK 9 LUTEGO 12.00 - 13.30
CZWARTEK 16 LUTEGO 12.00 -13.30

TERMINY KONSULTACJI W SESJI POPRAWKOWEJ:
PONIEDZIAŁEK 6 MARCA 11.00 - 12.30
ŚRODA 15 MARCA 13.15 - 14.45

TERMINY KONSULTACJI W SEMESTRZE LETNIM
ŚRODA 13.15-14.45

istnieje możliwość konsultacji zdalnych z użyciem Microsoft Teams. Proszę o wiadomość na czacie (dorotalajus@o365.umk.pl) lub drogą mailową (dorotalajus@umk.pl), w celu ustalenia terminu konsultacji.

link do zespołu Konsultacje Dorota Antoniewska-Lajus:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a00b64a33c5cb46dfa5d3805ee9f37c1c%40thread.tacv2/conversations?groupId=dde32318-dde4-4fac-9c55-b17221cedd1c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy