KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Konkurs “Student na staż”


UWAGA!
W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, VI edycja konkursu “Student na staż” nie odbędzie się.


Konkurs STUDENT NA STAŻ – EDYCJA V – przeznaczony jest dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz studentów 1. i 2. roku studiów II stopnia. Konkurs daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w różnych instytucjach w regionie (np. w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w firmach tłumaczeniowych, w wydawnictwach, instytucjach samorządowych i kulturalnych, w szkołach językowych). W bieżącym roku akademickim 2018/2019 Wydział oferuje 20 miejsc stażowych. Staż trwa 320 godzin w okresie od czerwca do 20 września, w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony do listopada (pod warunkiem posiadania przez stażystę statusu studenta). Każdy stażysta otrzymuje 4 000 zł (netto) za cały okres stażu.

V EDYCJA KONKURSU

Lista osób zakwalifikowanych na staż w roku akademickim 2018/2019
Instytucje przyjmujące na staż
Terminarz konkursu
Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny
Zarządzenie Nr 33 Rektora UMK z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 42 Rektora z dnia 29 marca 2019 r. Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny UMK w Toruniu w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez MNiSW na rok akademicki 2018/19 i 2019/20
Wniosek o przyznanie stażu
List motywacyjny
Umowa o staż
Sprawozdanie z odbytego stażu
Ankieta studencka

IV EDYCJA KONKURSU

Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny
Wniosek o przyznanie stażu
List motywacyjny
Umowa o staż
Sprawozdanie z odbytego stażu
Ankieta studencka
Terminarz konkursu
Instytucje przyjmujące na staż
Lista osób zakwalifikowanych na staż w roku akademickim 2017/2018

III EDYCJA KONKURSU

Lista osób zakwalifikowanych na staż w roku akademickim 2016/2017
Instytucje przyjmujące na staż

II EDYCJA KONKURSU

Lista osób zakwalifikowanych na staż w roku akademickim 2014/2015
Oferta II edycji konkursu

I EDYCJA KONKURSU

Instytucje przyjmujące na staż
Lista osób zakwalifikowanych na staż w roku akademickim 2013/2014
Opinie studentów na temat pierwszej edycji konkursu “Student na staż”