KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy i współpracownicy

Dyrektor

dr Maciej Szatkowski (Instytut Nauk o Kulturze/Katedra Kulturoznawstwa)
tel. +48 56 611 351
e-mail: szatkowski@umk.pl

Maciej Szatkowski graduated from the Adam Mickiewicz University (M.A. in Sinology), head of Center for Chinese Language and Culture at Nicolaus Copernicus University. In 2016, he received PhD in the Humanities with the dissertation on Meng Jinghui’s works at Warsaw University. Lecturer and translator of Chinese.
Maciej Szatkowski has been awarded four grants for young researchers. Working in collaboration with several academic institutions in China and Taiwan, he travels to the region every year to conduct his research. Five-time organiser of the yearly conferences ‘The Orient in Literature, Literature in the Orient’ taking place in Toruń, he publishes research studies on contemporary China, Chinese theatre and sociology of Chinese culture. He has co-edited several Polish- and English-language books on Oriental literatures and their reception in the West, including:

  1. Borders and beyond: Orient-Occident crossings in literature / ed. by Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski.  Wilmington, DE : Vernon Press, 2018;
  2. Rethinking Orient: in search of sources and inspirations / eds. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski. Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2017.

In addition, he translates literary texts into Polish, especially by contemporary playwrights and is currently working on Polish translation of plays by Liao Yimei. Member of Polish Orient Society and Polish Society of Theater Studies. Major research fields: postmodern drama, contemporary Chinese literature and culture, modern Chinese history.

dr Maciej Gaca, prof. UMK (maciej.gaca@umk.pl)

Sinolog, dyplomata, doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2007-2009 założyciel i dyrektor Instytut Konfucjusza w Poznaniu. W latach 2010-2019 w służbie dyplomatycznej w Azji – założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie, dyrektor generalny Biura Polskiego w Tajpej. Specjalizacja: współczesne stosunki międzynarodowe w regionie Azji Wschodniej, rola i miejsce Tajwanu na arenie międzynarodowej, polityka językowa i narodowościowa regionu Azji Wschodniej, etnolingwistyka chińskojęzycznego obszaru kulturowego.

Sinologist, diplomat, PhD, professor of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. In the years 2007–2009, founder and first director of the Confucius Institute in Poznań. In the years 2010-2019 in the diplomatic service in Asia – head of the public and cultural diplomacy division of the Embassy of Poland, the founder and the first director of the Polish Institute in Beijing, Director General of the Polish Office in Taipei. Specialization: contemporary international relations in the East Asian region, the role and place of Taiwan in the international arena, language and nationality policy of the East Asian region, ethno-linguistics of the Chinese-language cultural area.

dr Hanna Kupś (hanna.kups@umk.pl)

Hanna Kupś jest adiunktem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku obroniła doktorat w zakresie językoznawstwa chińskiego, a temat jej dysertacji dotyczył terminologii muzykologicznej w odniesieniu do muzyki chińskiej sprzed zjednoczenia Chin pod władzą dynastii Qin (“Muzyka to radość, radość to muzyka: terminologia muzykologiczna w odniesieniu do wczesnostarożytnej muzyki chińskiej i jej kontekst historyczno-kulturowy”). Dorobek naukowy Hanny Kupś obejmuje publikacje związane z tradycyjną muzyką chińską oraz językami i kulturą Chin i Tajwanu, a wyniki swoich rozważań prezentowała także na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym Conference of Interdisciplinary Musicology, która odbyła się w 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym w ramach działalności popularyzatorskiej badaczka wygłosiła kilka wykładów na temat tradycyjnej muzyki chińskiej.

dr Dawid Rogacz (dawid.rogacz@vp.pl)

He received his B.A. in Chinese studies and Ph.D. in Philosophy from Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland).

His main contribution to the development of studies on Chinese thought involves the (re-)discovery of the Chinese philosophy of history, resulting in the monograph Chinese Philosophy of History. From Ancient Confucianism to the End of the Eighteenth Century (forthcoming) and a series of peer-reviewed papers applying contemporary theories of history to the classical and modern Chinese historiography.

Fluent in Mandarin and Classical Chinese, Rogacz conducted research stays in Nankai University in Tianjin (Summer 2015) and City University of Hong Kong (Spring 2017). He has attended more than twenty conferences and cogresses around the world. He is a member of the Society for Asian and Comparative Philosophy (SACP), International Society for Chinese Philosophy (ISCP), and European Association for Chinese Philosophy (EACP). As a former contractor of the European Research Council Consolidator Project “Narrative Modes of Historical Discourse in Asia,” Rogacz maintains an on-going research collaboration with scholars from Germany, Denmark, France, USA, Japan, and Brazil, one of the results of which is the first multilingual dictionary of the core concepts of global historical thinking.

Rogacz received numerous scholarships and awards, including the scholarship of the Polish Ministry of Higher Education, as well as SACP Best Essay Award and EACP Young Scholar Award. He is a recipient of two National Science Centre grants: “Chinese Philosophy of History” (2015-2019) and “Philosophical Views of History and Historiography in Nineteenth- and Twentieth-Century China” (2019-), the latter being devoted to the continuation of his recent research on the premodern Chinese views of history. He is also Principal Investigator of the National Program for the Development of Humanities Grant “Polish translation and critical edition of ‘Lunheng’ (‘Balanced Essays’) of Wang Chong,” which aims at offering the first Polish translation of Chinese philosophical treatise written in the imperial era.

mgr Lin Jiawen (lektorka języka chińskiego)
mgr Lin Shih-fang (lektorka języka chińskiego)