Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Podręczniki akademickie

Marek Wiśniewski, Zarys z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, wydanie czwarte, Toruń 2001, ss. 201.
  Marek Wiśniewski, Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999, ss. 310.
  Krystyna Kallas, Przymiotnik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, tom II, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe PWN (wydanie drugie, zmienione), Warszawa 1998, s. 469–353.
  Teresa Friedelówna, Czesław Łapicz, Język staro-cerkiewno-słowiański, Skrypty i teksty pomocnicze UMK (wyd. 3 rozszerzone, wspólnie z Cz. Łapiczem), Toruń 1997, ss. 215.
  Adam Bednarek, Maciej Grochowski, Zadania z semantyki językoznawczej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1993, ss. 64.
  Maria Szupryczyńska, Wstęp do językoznawstwa, Toruń 1989, ss. 89.
  Maciej Grochowski, Składnia wyrażeń polipredykatywnych (Zarys problematyki), [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa: PWN 1984, s.213–299.
  Maciej Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Wydawnictwa UMK, Toruń 1982, ss. 147.