Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Działalność naukowo-dydaktyczna

Historia toruńskiego ośrodka językoznawczego sięga początków istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruński ośrodek organizowali po wojnie profesorowie i asystenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Jana Kazimierza we Lwowie.

Wydział Filologiczny

Prace badawcze prowadzone przez pracowników Katedry Języka Polskiego oscylują pomiędzy językoznawstwem diachronicznym, gdzie podejmowane są m.in. zagadnienia teorii przekładu, polsko-orientalnych związków językowych, leksyki zabytków religijnych czy problemów etymologicznych, a współczesnym językoznawstwem polskim. W tym zakresie prowadzone są obserwacje dotyczące semantyki i składni języka polskiego czy glottodydaktyki. W ostatnich latach również podejmowane są prace badawcze dotyczące zagadnień logopedycznych, analiz tekstów prawnych, jak również prace związane z językoznawstwem komputerowym. Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej Katedra Języka Polskiego prowadzi działalność popularyzatorską, organizując odczyty, udzielając porad językowych i przygotowując ekspertyzy językowe. W ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizuje także ogólnotoruńskie dyktando.

Aktualnie pracownicy Katedry Języka Polskiego wraz z innymi katedrami Wydziału prowadzą zajęcia na studiach filologii polskiej, zarówno pierwszego stopnia o specjalności ogólnej, nauczycielskiej i edytorsko-wydawniczej, jak i stopnia drugiego w ramach specjalizacji dziennikarskiej, akademickiej oraz copywriterskiej, nauczycielskiej i w zakresie edytorstwa mediów elektronicznych. Prócz studiów polonistycznych od kilku lat funkcjonuje kierunek studiów o profilu praktycznym – lingwistyka praktyczna i copywriting. Ten profil kształcenia łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego instytucji kultury, mediów i reklamy. Przy Katedrze Języka Polskiego działają: Podyplomowe Studium Logopedii czy Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego.

 Swoje zainteresowania studenci rozwijają w kołach naukowych polonistów, folklorystów, filmoznawców, teatrologów i językoznawców. Dobrzy mówcy znajdą swoje miejsce w kole recytatorskim. W ciągu roku organizowane są projekcje filmów i spektakli teatralnych, a także wykłady wybitnych ludzi kultury i sztuki.