Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Po reformie szkolnictwa wyższego w 2019 roku kierunek FILOLOGIA GERMAŃSKA prowadzony jest przez pracowników trzech Katedr:

  • Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX-XXI wieku,
  • Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego oraz
  • Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki,

które mają swoją siedzibę w Kolegium Humanistycznym przy ul. Władysława Bojarskiego 1 (Kampus UMK na Bielanach),  najnowocześniejszym i najlepiej wyposażonym budynku uniwersyteckim w Toruniu.

Toruńska germanistyka zapewnia studentom wykształcenie filologiczne na wysokim poziomie. Program studiów oferuje oprócz praktycznej nauki języka niemieckiego i translatoryki takie przedmioty, jak Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, Historia literatury niemieckojęzycznej, Historia Niemiec oraz wszelkie przedmioty językoznawcze niezbędne do opanowania języka na poziomie zaawansowanym. Wszechstronność oferty dydaktycznej wynika bezpośrednio z interdyscyplinarnych zainteresowań badawczych pracowników obejmujących kulturę, literaturę i historię Niemiec, Austrii i Szwajcarii, zagadnienia metodologii badań literackich, problematykę kontaktów polsko-niemieckich jako stosunków międzykulturowych, translatorykę oraz językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie.