Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Germanistyka UMK

Katedra Filologii Niemieckiej istniała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika już w latach 1946-1952, funkcję kierownika pełnili zastępczo: prof. Konrad Górski i prof. Eugeniusz Słuszkiewicz. Nowa Katedra Filologii Germańskiej (KFG) powstała w 1969 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był doc. dr hab. Eugeniusz Klin. Od 1979 do końca 2003, z kilkuletnią przerwą w latach osiemdziesiątych, w czasie której funkcję kierownika Katedry sprawowała dr hab. Weronika Jaworska, prof. UMK, Katedrą kierował prof. dr hab. Karol Sauerland, a w latach  2004-2010 dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK. Z początkiem 2011 roku kierownictwo KFG objęła dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka. Od 2019, po reformie szkolnictwa wyższego Katedra Filologii Germańskiej jako jednostka przestała istnieć. Kierunek FILOLOGIA GERMAŃSKA prowadzony jest przez pracowników trzech Katedr:

  • Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX-XXI wieku,
  • Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego oraz
  • Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki.

Czytaj więcej.