Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Aktualności

Dla studentów I roku s1 filologii rosyjskiej oraz lingwistyki stosowanej

Deklaracja stopnia znajomości języka rosyjskiego

Deklarację stopnia znajomości języka rosyjskiego uzupełnioną według zamieszczonego poniżej wzorca prosimy przesłać na adres opiekuna I roku mgr Ireny Matczyńskiej: im1484@umk.pl

Deklaracja znajomości języka rosyjskiego

pozostałe wiadomości