Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Monographs


1) Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1, Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 284.

 

 

 

 

 

2) Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 2, Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 244.

 

 

 

 

 

3) Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 3, Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 298.

 

 

 

 

 

4) Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Rękopiśmienne księgi religijne. 50 lat kitabistyki (tom 1), red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. Miszkiniene, Toruń 2018.

 

 

 

 

 

5) Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Historia. Literatura. Sztuka (tom 2), red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. Miszkiniene, Toruń 2018.

 

 

 

 

 

6) J. Kulwicka-Kamińska, Dialogue of Scriptures. The Tatar Tefsir in the Context of Biblical and Qur’anic Interpretations, PeterLang Verlag, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018, ss. 407.

 

 

 

 

 

7) Rękopis z Czombrowa. Filomacki przekład Koranu – edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku, red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, s. 254.

 

 

 

 

 

8) “Litteraria Copernicana, Tatarzy i Słowiańszczyzna”, red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė, nr 1(33)/2020, ss. 231.