Contact Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Solidarity with Ukraine

Zdjęcie ilustracyjne
photo: Andrzej Romański

Dear Ladies and Gentlemen,

it's been a year since Russia invaded Ukraine. For twelve months, people have been dying beyond our eastern border, suffering from the loss of loved ones, destroyed houses, hospitals and schools, extremely difficult living conditions and constant fear.

On February 24, 2022, our decades-long sense of European security and order was destroyed. On that day, we all painfully realized how fragile our fundamental values are  – peace and respect for human life. This terrible time showed at the same time heroism, pride, perseverance and unity of the Ukrainian Nation, and us, Polish men and women –  that we are capable of selfless help, giving time and resources, giving good feelings to people who are in need. The war showed our Nations what is best in us.

Dear Colleagues from Ukraine,

we have been and will be with you in your misfortune.

Let this terrible war finally end!

Rector
Andrzej Sokala     


Шановні Пані та Панове,

минув рік з нападу Росії на Україну. Протягом дванадцяти місяців по той бік нашого східного кордону гинуть люди, страждають від втрати близьких, зруйнованих будинків, лікарень і шкіл, від украй важких умов життя і постійного страху.

24 лютого 2022 року наше уґрунтоване десятиліттями відчуття європейської безпеки та порядку було зруйноване. Того дня ми усі із болем усвідомили, наскільки крихкими є наші фундаментальні цінності - мир і шана до людського життя. Водночас цей страшний час показав героїзм, гідність, витривалість і єдність Українського Народу, а нам, полькам і полякам, - що ми здатні на безкорисливу допомогу, на те, щоб віддавати свій час і ресурси, на те, щоб дарувати свої добрі почуття людям, які їх потребують. Війна показала нашим Народам усе, що в нас є найкраще.

Дорогі Колеги з України,

ми були і будемо з Вами у вашій біді.

Нехай ця жахлива війна нарешті закінчиться!

Ректор
Анджей Сокала  

 

other news