FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat: tel.: +48 56 611 35 65, +48 56 611 35 55,

Coll. Humanisticum, pok. C 3.04, C 3.05,
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń,

Dziekanat: tel. +48 56 611 35 14,

Coll. Maius, pok. 115,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń,
mgr Hanna Samulska, e-mail: hsamulska@umk.pl,
Facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Chcesz biegle opanować język niemiecki?

Ciekawią Cię literatura, języki obce, inne kraje?

ZAPRASZAMY NA GERMANISTYKĘ

→ także tych, którzy dopiero z nami zaczną naukę języka niemieckiego ←

Studia I stopnia:

Po 6 semestrach LICENCJAT

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym C1,
 • 900 godzin zajęć praktycznej nauki języka niemieckiego (8-12 godzin nauki języka tygodniowo przez 6 semestrów),
 • doskonalenie językowe w ramach autentycznej komunikacji uniwersyteckiej,
 • programy nauczania otwarte na zagadnienia aktualne i interdyscyplinarne,
 • szansa na praktykę zawodową w firmach krajowych i zagranicznych,
 • bogata oferta stypendialna,
 • drugi język obcy (do wyboru angielski, czeski, francuski, hiszpański, rosyjski).

Programy studiów obowiązujące na studiach licencjackich.

Studia II stopnia:

po kolejnych 4 semestrach

MAGISTER FILOLOGII GERMAŃSKIEJ specjalność translatoryka

 • bardzo dobra znajomość j. niemieckiego (zajęcia na poziomie odpowiadającym C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 • przygotowanie do pracy tłumacza dzięki wykwalifikowanej kadrze,
 • umiejętność pracy z tekstami różnego typu,
 • dobra orientacja w niemieckim obszarze kulturowym,
 • możliwe uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich (5 lat studiów).

Programy studiów obowiązujące na studiach magisterskich.